Gå direkt till innehåll
Allt fler regioner satsar på riktade hälsosamtal för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, visar en ny enkät från Hjärt-Lungfonden.
Allt fler regioner satsar på riktade hälsosamtal för att förebygga hjärt-kärlsjukdom, visar en ny enkät från Hjärt-Lungfonden.

Pressmeddelande -

Fler regioner satsar på riktade hälsosamtal

Allt fler regioner satsar på riktade hälsosamtal för att förebygga hjärt-kärlsjukdom. 17 av Sveriges 21 regioner erbjuder invånarna någon form av hälsosamtal, jämfört med 13 för två år sedan. Men det finns stora skillnader i vilka åldersgrupper som erbjuds riktade hälsosamtal, visar en enkät från Hjärt-Lungfonden.

– Det är glädjande att fler regioner satsar på att arbeta förebyggande. Riktade hälsosamtal är en vetenskapligt beprövad metod som kan ge människor ett längre och friskare liv. Att erbjudas möjlighet till hälsosamtal borde vara en rättighet oavsett var i landet man bor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tabell: Så ser det ut i alla regioner

Sammanlagt 17 av Sveriges 21 regioner erbjuder invånarna riktade hälsosamtal, visar en enkät som Hjärt-Lungfonden genomfört med hjälp av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 14 regioner har riktade hälsosamtal som en del av sin ordinarie verksamhet, medan tre regioner (Region Stockholm, Region Uppsala och Västra Götalandsregionen) genomför pilotstudier för att testa metoden. Det innebär en ökning jämfört med hur det såg ut för två år sedan, då endast 13 av regionerna erbjöd invånarna riktade hälsosamtal. Ytterligare två regioner (Region Gotland och Region Kalmar län) har beslutat att införa riktade hälsosamtal, men inte börjat än.

– Att arbeta förebyggande borde inte ses som en kostnad, utan som en investering. Forskningen har gett oss kunskap om vilka som är de största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom. Genom riktade hälsosamtal kan hälso- och sjukvården stödja fler människor att minska dessa. Därför är det glädjande att allt fler regioner ser värdet av riktade hälsosamtal, säger Ralph Harlid, nationell koordinator för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Region Blekinge och Region Värmland är de enda regionerna som inte tillämpar eller har några planer på att införa metoden. Samtidigt visar enkäten att det finns stora skillnader i vilka åldersgrupper som erbjuds riktade hälsosamtal. I Region Halland, Gävleborg och Uppsala bjuds exempelvis endast 40-åringarna in till riktade hälsosamtal, medan Region Jönköping och Örebro erbjuder hälsosamtal till 40-, 50-, 60-, och 70-åringar samt alla förstagångsföräldrar.

­– Lagen slår fast att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor. Vår enkätundersökning visar att det finns stora skillnader i vilka som erbjuds riktade hälsosamtal. Det innebär att människor i olika delar i landet inte får samma chans att förebygga hjärt-kärlsjukdom genom att ändra ohälsosamma levnadsvanor, säger Kristina Sparreljung.

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och beräknas kosta samhället omkring 60 miljarder kronor om året. Riktade hälsosamtalen innebär att utvalda grupper i befolkningen bjuds in till ett samtal om levnadsvanor, biologiska riskfaktorer, livssituation, psykisk hälsa och ärftlighet. Flera olika utvärderingar har visat att metoden minskar både sjuklighet och dödlighet i hjärt-kärlsjukdom.


För mer information, kontakta gärna:

Mattias Areskog, projektledare på Hjärt-Lungfonden, telefon 070-524 46 90, mattias.areskog@hjart-lungfonden.seBilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
- Ralph Harlid, nationell koordinator för Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
- Grafik:Regioner som erbjuder riktade hälsosamtal


Filer:
- Enkätundersökning om riktade hälsosamtal

Fakta om riktade hälsosamtal
Riktade hälsosamtal är ett systematiskt sätt att uppmärksamma frisk- och riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom inom primärvården. Riktade hälsosamtalen innebär att utvalda grupper i befolkningen bjuds in till ett samtal om levnadsvanor, biologiska riskfaktorer, livssituation, psykisk hälsa och ärftlighet. Genom att identifiera riskfaktorer kan deltagarna erbjudas kunskap, stöd till förändring och uppföljning, om behov och önskemål finns. Utvärderingar av metoden visar en positiv effekt med lägre dödlighet, både på befolkningsnivå och i ännu högre grad bland deltagarna, i jämförelse med motsvarande grupper nationellt.

Fakta om undersökningen
Enkätundersökningen är gjord av Hjärt-Lungfonden, i samarbete med HFS-nätverkets temagrupp för riktade hälsosamtal(Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård). Samtliga 21 regioner har svarat på enkäten. I de flesta fall är frågorna besvarade av HFS-nätverkets representant i regionen. I de fall en HFS-representant saknas i regionen har frågan ställts till registrator.


Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Presskontakt Pressekreterare 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm