Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

För få som drabbas av stroke vårdas vid strokeenhet

30 000 svenskar drabbas årligen av stroke, men inte tillräckligt många får vård på en strokeenhet – trots att det ges högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Vård vid strokeenhet har visat sig minska dödligheten och gynna rehabiliteringen. Hjärt-Lungfonden uppmärksammar folksjukdomen stroke inför Internationella strokedagen den 11 maj.

– Att få bra vård och rehabilitering är avgörande för att överleva en stroke och i bästa möjliga mån kunna återvända till vardagen. Därför är det viktigt att landstingen lever upp till de nationella riktlinjerna om att all strokevård ska ges på särskilda strokeenheter, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

I Sverige som helhet fick 84,9 procent av de strokedrabbade männen och 82,5 procent av kvinnorna vård på en strokeenhet, enligt kvalitetsregistret Riks-Strokes statistik för 2008. Statistiken visar att det finns variationer mellan kvinnor och män och stora variationer mellan olika delar av landet. Män i Östergötland får vård på strokeenhet i högst utsträckning, med 95,2 procent av de drabbade. Kvinnor i Stockholms län vårdas på strokeenhet i lägst utsträckning, med endast 70,9 procent av de drabbade.

– Det är allvarligt att det finns variationer mellan olika landsting, särskilt eftersom riktlinjerna är så tydliga. Det ska inte spela någon roll var i landet man bor för att vara säker på att få bästa behandling på en strokeenhet, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska den som drabbats av stroke vårdas vid en strokeenhet, en vårdavdelning som är specialiserad på stroke. Rekommendationerna innefattar både akut omhändertagande och initial rehabilitering på strokeenhet, följt av en strokevårdprocess med fortsatt vård och rehabilitering. Vård vid strokeenhet har visat sig minska såväl dödligheten som behovet av hjälp med att klara det dagliga livet och behovet av institutionsboende. De positiva effekterna gäller samtliga strokepatienter, oavsett ålder, kön eller omfattning av hjärnskador.

Stroke är en av våra vanligaste kärlsjukdomar. Drygt 30 000 personer drabbas varje år och  hälften avlider eller blir svårt handikappade. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dessa siffror. Under maj driver Hjärt-Lungfonden en kampanj för att samla in fem miljoner kronor till forskning kring stroke.

Not: Statistiken från Riks-Stroke baserar sig på cirka 24 000 strokepatienter som sjukhusen själva rapporterat in till kvalitetsregistret.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke
Länk: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård
Bilagor: Hela listan över landstingen (se nedan) och som nedladdningsbar Excel-fil
Fakta om stroke (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Ulrica Klettner, informationschef Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Bilagor

Hela listan över landstingen
Andel strokepatienter som vårdats på strokeenhet (2008). Män respektive kvinnor.

                                            MÄN            KVINNOR 

LANDSTING                   Andel i procent                 Täckn.grad*

Blekinge                              88,8               80,8               88,4

Dalarna                               81,1               80,0               88,7

Gotland                               73,9               75,0               83,6

Gävleborg                           85,6               86,2               84,1

Halland                               90,9               89,8               82,3

Jämtland                             78,1               74,2               91,3

Jönköping                           85,6               81,3               88,1

Kalmar                                94,0               92,9               81,7

Kronoberg                           91,2               86,8               63,0

Norrbotten                          90,6               92,7               86,9

Skåne                                  79,2               77,6               88,5

Stockholm                           78,3               70,9               83,5

Södermanland                    91,3               88,1               83,8

Uppsala                               87,8               87,0               82,3

Värmland                            79,6               82,5               91,0

Västerbotten                       93,7               95,1               75,4

Västernorrland                    92,0               91,2               83,3

Västmanland                       86,2               84,8               86,5

Västra Götaland                 86,2               84,1               80,3

Örebro                                 87,5               86,6               83,7

Östergötland                       95,2               95,1               85,1

Genomsnitt för riket         84,9               82,5               83,4

 

Källa: Riks-Stroke - Nationella kvalitetsregistret för stroke. Statistiken publicerad i Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet (2009).

*) Statistiken från Riks-Stroke baserar sig på cirka 24 000 strokepatienter som sjukhusen själva rapporterat in till kvalitetsregistret, av totalt cirka 30 000 strokedrabbade. De icke rapporterade strokefallen kan förmodas ha vårdats mer sällan på strokeenhet jämfört med de som ingår i Riks-Stroke. Ett landsting med en låg täckningsgrad framstår därför i diagrammet som bättre än vad det är (Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet, 2009).Fakta om stroke

Tredje vanligaste dödsorsaken.
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år. Varje år drabbas drygt 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller blir svårt handikappade.

Förlamning av ena sidan.
Stroke drabbar ofta ena hjärnhalvan, vilket gör att symptomen i regel berör ena kroppshalvan, men på motsatt sida.

Svårt att tala.
Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Bråttom till sjukhus.
Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste snabbt få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

Lever med restsymptom. Fler än 100 000 svenskar som haft stroke lever i dag med restsymptom som ger större eller mindre handikapp och försämrar livskvaliteten.

Halv miljon berörda. Beräkningar visar att stroke berör omkring en halv miljon personer: patienter, anhöriga, släkt, vänner och yrkesarbetande inom vård och omsorg.

Mer forskning behövs. Det behövs mer forskning för att ge vården mer kunskap kring bland annat diagnostisering och behandling i sjukdomens akuta skede.


Man kan stödja insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”stroke” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/stroke. Det går också att ringa in en gåva på telefon 0200-89 19 00.

Ämnen

Kategorier


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm