Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare i Skövde får 400 000 av Hjärt-Lungfonden

Pressmeddelande den 15 december 2010

 

Forskare i Skövde får 400 000 av Hjärt-Lungfonden

 

Sömnforskaren Yüksel Peker vid Skaraborgs sjukhus får 400 000 i forskningsstöd av Hjärt-Lungfonden. Totalt delar Hjärt-Lungfonden i år ut 160 miljoner kronor till forskare över hela landet.

 

Docent och överläkare Yüksel Peker får fortsatt forskningsstöd för att närmare studera sambandet mellan andningsuppehåll i sömnen, så kallad sömnapné, och kranskärlssjukdom. Forskningen går bland annat ut på att ta reda på om sömnapné kan vara en förklaring till återfall hos patienter som har gått igenom ballongvidgning eller bypass-kirurgi. Målet är att ta reda på om behandling med andningsmask skulle kunna förbättra prognosen för patienterna. Studien är unik i sitt slag och först i världen.

 

– Väldigt många, 64 procent, av de ballongvidgade eller bypass-opererade kranskärlssjuka, lider av sömnapné. Det är fler än andelen patienter med övervikt, högt blodtryck, diabetes och rökning. Tack vare Hjärt-Lungfondens anslag kan min forskningsgrupp fortsätta vår forskning. Vi är färdiga med rekryteringen av deltagare i studien i år och räknar med nya resultat under 2011, säger Yüksel Peker.

 

Hjärt-Lungfonden kan tack vare givare i hela Sverige nu dela ut 160 miljoner kronor till landets ledande hjärt-, kärl- och lungforskare. Pengarna går till forskning som ska rädda liv och ge bättre behandlingar för dem som drabbas av bland annat hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstopp, hjärtsvikt, stroke och KOL.

 

– Forskarna arbetar hela tiden med att ta fram och utveckla metoder för att behandla dessa svåra sjukdomar. Forskningsstödet från Hjärt-Lungfonden är en förutsättning för att de ska lyckas, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

 

Hjärt-Lungfonden är den största finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige, tack vare gåvor från privatpersoner och företag runt om i landet. Fondens mål är att samla in minst 250 miljoner kronor varje år. I år sökte forskare mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden.

 

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

 

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

 

Fakta: 160 miljoner till svensk hjärt- och lungforskning

• Hjärt-Lungfonden är den största enskilda finansiären av oberoende hjärt- och lungforskning i Sverige.

• I år delar Hjärt-Lungfonden ut 160 miljoner kronor till forskning, en ökning med 6 miljoner kronor jämfört med året innan.

• Hjärt-Lungfonden finansierar varje år cirka 200 löpande forskningsprojekt vid sjukhus och universitet runt om i landet.

• Under år 2010 har forskare ansökt om mer än 1,1 miljarder kronor i forskningsstöd hos Hjärt-Lungfonden, som kunde bevilja 14 procent av den summan.

• Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera dödstalen i hjärtinfarkt inom tio år.

 

Ämnen

Kontakter

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Presskontakt Pressekreterare 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden

Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm