Gå direkt till innehåll
Erik Melén, barnallergolog och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet
Erik Melén, barnallergolog och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet

Pressmeddelande -

Forskningsgenombrott kan hjälpa landets 800 000 astmatiker

Barn och vuxna med astma har DNA-förändringar i kroppens immunförsvarsceller. Det visar nya resultat från världens största epigenetiska astmastudie, med stöd av Hjärt-Lungfonden.Upptäckten kan på sikt leda till tidigare diagnostik och behandlingar och är ett möjligt genombrott i strävan efter ett botemedel för de 800 000 svenskar som lider av astma.

– Vår studie visar att barn och vuxna med astma har lägre grad av DNA-metylering i en specifik grupp av kroppens immunförsvarsceller. Upptäckten kan förbättra möjligheterna att sätta in tidig behandling, men vår vision är större än så: Att kunna bota astma, säger Erik Melén, barnallergolog och docent i epidemiologi vid Karolinska institutet.

Genombrottet, som presenteras i tidskriften The Lancet Respiratory Medicine, visar att det finns en koppling mellan astma och lägre grad av DNA-metylering – en epigenetisk mekanism som bland annat reglerar vilka gener som är aktiva. Nästa steg blir att undersöka om det är DNA-förändringarna som orsakar astma, vilket i förlängningen skulle kunna resultera i ett botemedel mot sjukdomen.

Studien är en del av det stora BAMSE-projektet, som leds av Erik Melén och är ett resultat av flera års samarbete mellan internationella forskare. I BAMSE-projektet har forskarna följt 4 000 barn under ett kvartssekel i syfte att öka kunskapen om riskfaktorer för lungsjukdomar och allergi. Totalt lider 800 000 svenskar av astma, och var tionde barn i skolåldern är drabbat.

– Astma är en sjukdom som medför stort lidande – inget barn ska behöva växa upp utan möjligheten att springa, leka och leva livet fullt ut. Våra givare har bidragit till ett projekt som kan ha stor betydelse för att förbättra livskvaliteten hos barn med astma, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Erik Melén tilldelades Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare av Hjärt-Lungfonden år 2015. Det sex miljoner kronor stora anslaget ges till banbrytande svensk hjärt-lungforskning som bedöms få stor betydelse för patienter. Hjärt-Lungfonden stödjer flera studier om astma, med målet att utveckla nya behandlingar, ta fram bättre livsstilsråd samt öka kunskapen om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder.

Pressbilder:

-Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden- Erik Melén, docent i epidemiologi, Karolinska institutet
 

Länk till artikeln:

http://www.thelancet.com/journals/lanres/article/PIIS2213-2600(18)30052-3/fulltext?elsca1=tlxprFinansiärer:

Europeiska Unionen (projekt MeDALL, 261357), FORMAS, Hjärt-Lungfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF, projekt RBc08-0027), Stockholms Läns Landsting (ALF), Strategiska Forskningsområdet Epidemiologi vid Karolinska Institutet samt Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39,anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
 

Fem vanliga symptom på astma(Källa: Hjärt-Lungfonden)

- Återkommande perioder av hosta.- Väsande och pipande andning.
- Tryckkänsla över bröstet.
- Andnöd.
- Ångest i samband med anfallen.
Fakta om astma(Källa: Hjärt-Lungfonden)

Astma är:En sjukdom som beror på att luftrören är kroniskt inflammerade. När luftrören utsätts för retande eller allergiframkallande ämnen i luften eller när födan framkallar en allergisk reaktion uppstår kramp i den glatta muskulaturen runt luftrören, som också blir inflammerade och svullna.
Drabbade och döda: Uppskattningsvis 800 000 personer i Sverige lider av astma. Cirka 50 000 av dem har svår astma, vilket innebär stora problem i vardagen. År 2016 hade 149 personer i Sverige astma som dödsorsak. 106 var kvinnor och 43 män.
Hjärt-Lungfondens mål: Att inom tio år ha ökat förståelsen för hur olika typer av astma uppkommer, förbättrat diagnostiken samt hittat en individuell och förebyggande behandling som förbättrar livskvaliteten hos de drabbade.
Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har många av de riskfaktorer som ligger bakom astma identifierats, medan andra har omprövats. Dödligheten i astma har minskat under de senaste 15 åren.
Forskningens utmaningar: Attidentifiera markörer för astma, utveckla nya läkemedelsbehandlingar, utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder, bli bättre på att förebygga försämringsperioder för astmapatienter samt att ta fram livsstilsråd för astmasjuka.Mer information om astma hittar du här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete:
www.hjart-lungfonden.se/leva

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm