Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt stora skillnader i behandlingen av strokepatienter

Pressmeddelande den 9 juni 2011

Förmaksflimmer stor riskfaktor för stroke:
Fortsatt stora skillnader i behandlingen av strokepatienter

Det är fortsatt stora skillnader mellan olika landsting vad gäller hur många av strokepatienterna med förmaksflimmer som får blodförtunnande behandling. Hjärt-Lungfondens genomgång av Socialstyrelsens senaste statistik visar att det skiljer upp till 22 procentenheter mellan landstingen, trots att behandlingen är högt prioriterad i de nationella riktlinjerna.

– Det är för få strokepatienter med förmaksflimmer som får blodförtunnande behandling. Dessutom finns det orimligt stora skillnader mellan landstingen. Oavsett var i landet man bor ska man kunna vara säker på att få rätt bedömning och behandling, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Sverige som helhet fick 64 procent av strokepatienterna med förmaksflimmer blodförtunnande behandling 12-18 månader efter utskrivning från sjukhus under åren 2007-2008. Det är en ökning med endast en procentenhet sedan Hjärt-Lungfondens förra granskning som avsåg åren 2006-2007, trots att behandlingen är högt prioriterad i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Variationerna mellan olika landsting är dessutom fortsatt stora. Östergötland, som har störst andel behandlade, har förbättrat sig från 79 till 80 procent. Örebro, som har lägst andel behandlade, har försämrat sig från 59 till 58 procent.

– Det är viktigt att strokepatienter med förmaksflimmer får rätt behandling så att de inte drabbas av en ny stroke. Men vården måste också bli bättre på att upptäcka och behandla personer med förmaksflimmer i tid, helst innan de drabbats, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

Stroke är en av de vanligaste kärlsjukdomarna. Cirka 30 000 personer drabbas varje år och hälften av dem avlider eller får svåra funktionshinder. Var femte som drabbas av stroke, cirka 6 000 personer årligen, får det till följd av förmaksflimmer. Totalt beräknas cirka 150 000 svenskar ha förmaksflimmer.

Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet som avlider eller får svåra funktionshinder. Under juni samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt för att utveckla bättre behandlingsformer vid stroke.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke
Länk: Socialstyrelsens nationella riktlinjer för strokesjukvård

Bilagor nedan:

- Hela listan över landstingen
- Fakta om stroke och förmaksflimmer

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningenFakta om stroke och förmaksflimmer

Stroke en hjärt-kärlsjukdom.
Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år.
Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller får svåra funktionshinder.

Var femte strokepatient. Cirka 150 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer. Var femte som drabbas av stroke, cirka 6 000 personer årligen, får det till följd av förmaksflimmer.

Riskerar blodpropp. Förmaksflimmer gör att blodet i hjärtat strömmar dåligt, något som kraftigt ökar risken för en blodpropp som kan följa med blodflödet upp till hjärnan och orsaka stroke.

Prioriterad behandling. Behandling med blodförtunnande läkemedel efter stroke och vid förmaksflimmer är en högt prioriterad åtgärd i Socialstyrelsens nationella riktlinjer, om det inte finns särskilda skäl att undvika sådan behandling.


Ämnen

Taggar


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Relaterat material