Gå direkt till innehåll
Ingrepp med hjälp av en kateter som förs in i handleden och når hjärtat via artärerna - ett exempel på ny metod som är både skonsammare och enklare.
Ingrepp med hjälp av en kateter som förs in i handleden och når hjärtat via artärerna - ett exempel på ny metod som är både skonsammare och enklare.

Pressmeddelande -

Hjärt-kärlsjukdom kostar 60,2 miljarder per år

Hjärt-kärlsjukdom kostar inte bara liv och lidande utan även stora summor pengar. På ett år uppgår kostnaden för samhället till hela 60,2 miljarder kronor – motsvarande närmare 6 000 kronor per invånare i Sverige. Det visar en ny rapport som har tagits fram på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– Över två miljoner svenskar lever i dag med hjärt-kärlsjukdom. Den nya siffran visar att samhällskostnaderna för sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och plötsligt hjärtstopp är mycket höga. Med hjälp av mer forskning hoppas vi kunna bidra till att minska både lidandet och kostnaderna, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I kostnaderna för hjärt-kärlsjukdom i Sverige under 2019, som Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) har beräknat på uppdrag av Hjärt-Lungfonden, ingår sjukvårdskostnader, sjukskrivningar samt kostnader som uppstår när anhöriga går ner i arbetstid för att ta hand om den insjuknade. Samma beräkningar för år 2009 gav siffran 59,3 miljarder kronor, vilket innebär en ökning med cirka 1,5 procent under en tioårsperiod. Samtidigt har antalet invånare som lever med hjärt-kärlsjukdom ökat med nära 12 procent på halva tiden, det vill säga en femårsperiod.

– Samhällskostnaderna för hjärt-kärlsjukdom är fortsatt mycket höga. Att de inte tycks öka i samma takt som antalet hjärt-kärlsjuka tyder på att forskning spar både lidande och pengar. Jag tänker framför allt på den forskning som resulterar i bättre vård och behandling av dem som har insjuknat i någon av hjärt-kärlsjukdomarna, säger Jan Nilsson, ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.


Så fördelas kostnaderna

Så här fördelades de totala kostnaderna, enligt rapporten:

- 25,5 miljarder (42 procent) utgjordes av kostnader inom sjukvården (slutenvård, specialiserad öppenvård, primärvård, läkemedel).

- 11,8 miljarder (20 procent) utgjordes av kommunal omsorg.

- 5,6 miljarder (9 procent) utgjordes av vård från närstående.

-17,3 miljarder (29 procent) utgjordes av produktionsbortfall på grund av sjukskrivning och förtida död.


Länk: Rapporten om samhällskostnader

Bilder:
- Operationsbilder
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens forskningsråd

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta hjärt-kärlsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
  • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i arbetsför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20-69 år.
  • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra framsteg.
  • Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.
  • Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se


Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.Ämnen

Taggar


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Biblioteksgatan 29, Box 5413
114 84 Stockholm