Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Hjärt-Lungfonden lanserar AKUT-testet: Enkelt test för att identifiera stroke kan rädda fler

Trots att 30 000 svenskar årligen drabbas av stroke känner många i omgivningen inte igen varningssignalerna. Att inte snabbt få sjukhusvård kan vara förödande för den som drabbas. Därför lanserar nu Hjärt-Lungfonden AKUT-testet för att fler människor ska kunna hjälpa en person som får en stroke.

– För den som drabbas av stroke är tiden avgörande. Men vi vet att för få bland allmänheten känner till symptomen och därför inte förstår att det är ett akut tillstånd. Det händer att stroke förväxlas med berusning eller svimning. Därför lanserar vi nu AKUT-testet som enkelt lär oss att känna igen stroke, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har sett ett stort behov av en svensk motsvarighet till det engelska begreppet ”FAST – Face, Arm, Speech, Time” och lanserar därför ”AKUT-testet”. Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid är nyckelorden.

Stroke är en av de vanligaste kärlsjukdomarna och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Sjukdomen kommer ofta snabbt och utan förvarning. Från att ha varit helt frisk drabbas man av kraftiga symptom inom några sekunder eller minuter. Stroke yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar och talsvårigheter.

– Ju snabbare de som drabbas av stroke får vård, desto fler liv kan räddas och desto större är chanserna att minimera skadorna i hjärnan. Därför vill vi att så många som möjligt lär sig att känna igen varningssignalerna, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

Drygt 30 000 personer drabbas varje år av stroke och hälften avlider eller blir svårt handikappade. Hjärt-Lungfondens mål är att halvera dessa siffror. Under maj driver Hjärt-Lungfonden en kampanj för att samla in fem miljoner kronor till forskning kring stroke.

Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke
Illustration: AKUT-testet (pdf)
Bilagor: AKUT-testet och Fakta om stroke (se nedan)


För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, informationschef Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34,
ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se


Bilagor

AKUT-testet

Misstänker du att en person nära dig har drabbats av stroke? Detta kan du göra själv för att identifiera stroke! Be personen att göra följande:

A - Ansikte. Be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger – ring 112!
K - Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder. Om en arm faller – ring 112!
U - Uttal. Be personen säga en enkel mening som ”det är vackert väder i dag”. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!
T - Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna – ring 112!Fakta om stroke

Tredje vanligaste dödsorsaken.
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år. Varje år drabbas drygt 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller blir svårt handikappade.

Förlamning av ena sidan.
Stroke drabbar ofta ena hjärnhalvan, vilket gör att symptomen i regel berör ena kroppshalvan, men på motsatt sida.

Svårt att tala.
Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Bråttom till sjukhus.
Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste snabbt få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

Lever med restsymptom. Fler än 100 000 svenskar som haft stroke lever i dag med restsymptom som ger större eller mindre handikapp och försämrar livskvaliteten.

Halv miljon berörda. Beräkningar visar att stroke berör omkring en halv miljon personer: patienter, anhöriga, släkt, vänner och yrkesarbetande inom vård och omsorg.

Mer forskning behövs. Det behövs mer forskning för att ge vården mer kunskap kring bland annat diagnostisering och behandling i sjukdomens akuta skede.


Man kan stödja insamlingen genom att sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”stroke” alternativt ge en gåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/stroke. Det går också att ringa in en gåva på telefon 0200-89 19 00.

Ämnen

Kategorier


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm