Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Måna om barnens hjärta

Överviktiga barn löper tre till fem gånger större risk att drabbas av hjärtattack eller stroke före 65 års ålder än barn med normal vikt. Barns och ungdomars alltmer tilltagande ohälsa är gör att World Heart Day söndagen den 26 september kommer att uppmärksamma riskerna för barn och ungdomar. Under de senaste trettio åren har barnfetma ökar stadigt i Europa. Totalt är 20 procent av kontinentens barn och ungdomar överviktiga. I södra Italien är siffran så hög som 36 procent bland nioåringar. Fetma, onyttig mat, inaktivitet och rökning är de främsta orsakerna till att hjärtsjukdomar och stroke, traditionella "vuxensjukdomar", i allt högre utsträckning drabbar barn. Forskning visar dessutom att barn med övervikt löper tre till fem gånger högre risk att drabbas av hjärtattack eller stroke före 65 års ålder. Barns och ungdomars alltmer tilltagande ohälsa gör att World Heart Day söndagen den 26 september kommer att uppmärksamma barn och ungdomar. – Att lägga grunden till ett friskt liv redan vid unga år är det absolut bästa sättet att förebygga hjärtsjukdom senare i livet, säger Janet Voûte, chef för World Heart Federation I Sverige representeras World Heart Federation av Hjärt-Lungfonden. Ett av Hjärt-Lungfondens projekt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar bland unga människor är friskvårdskampanjen riktad mot fjärdeklassare, Pelle Pump. – Detta är Sveriges största hälsosatsning mot skolungdom, säger Roger Höglund, verksamhetschef på Hjärt-Lungfonden. I år deltog drygt 87 000 barn. Poängen med Pelle Pump är att barn ska lära sig att integrera fysisk aktivitet i sina vardagsliv, att undvika stress, äta och sova gott och ta avstånd från tobak och därmed öka chanserna till ett långt och friskt liv. Alla dessa punkter är exempel vad forskningen förordar som enkla metoder att uppnå en bättre folkhälsa. Enkelt uttryckt handlar det om att barnen ska lära känna sin kropp, röra på sig, ha roligt, sova och äta gott och på så sätt må bra, avslutar Roger Höglund. Om World Heart Federation World Heart Federation är en frivilligorganisation med bas i Genève. World Heart Federation verkar för att jordens befolkning skall kunna få ett längre och bättre liv genom att förebygga hjärtsjukdomar och stroke i huvudsak i länder med låg- och medelinkomst. Sammanslutningen består av 180 medlemsorganisationer inom kardiologi och hjärtfonder från 100 länder över hela världen. www.worldheartday.com För mer information kontakta: Roger Höglund Verksamhetschef Hjärt-Lungfonden 08-566 242 31 0708-544231 roger.hoglund@hjart-lungfonden.se Om Hjärt-Lungfonden Var femte vuxen svensk lider av hjärt-, kärl och lungsjukdom. 6 av 10 dör i sjukdomarna. Hjärt-Lungfonden är en opolitisk ideell organisation med syfte att bekämpa hjärt-, kärl och lungsjukdom. Detta sker framför allt genom anslag till forskning som under 2003 uppgick till drygt 90 miljoner kronor vilket gör fonden till Sveriges största finansiär av oberoende hjärt-, kärl och lungforskning. Fonden får inga statliga bidrag, utan är helt beroende av gåvor från enskilda människor och företag.

Ämnen

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm