Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny fond för njurforskning

Gambro satsar sex miljoner kronor på svensk njurforskning och lägger därmed grunden till Fonden för Njurforskning. Målet är att forskningen på sikt ska leda till bättre behandling för njurpatienter.

Svensk njurforskning saknar pengar. Gambro har därför beslutat att avsätta medel för att stödja forskningen i Sverige. En helt ny fond bildas, Fonden för Njurforskning, och forskningsanslag kan sökas redan nu.

”Vi ser detta initiativ som en fantastisk möjlighet att stödja svensk njurforskning. Gambro har en lång historia inom njurområdet. Det är därför naturligt för oss att lägga grunden till denna fond, med mål att i framtiden ge en bättre behandling av njursjukdom”, säger Maris Hartmanis, forskningsdirektör på Gambro.

Satsningen på njurforskning sker i samarbete med Hjärt-Lungfonden, som har lång erfarenhet av att stödja svensk medicinsk forskning.

”Det finns en stark koppling mellan hjärtsjukdomar och njursjukdomar och vi ser denna nya satsning som en möjlighet att öka forsknings-insatserna inom området”, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Det finns i dag 1,5 miljoner dialyspatienter i världen och 3 400 i Sverige. Dessutom har upp till en miljon svenskar nedsatt njurfunktion. De senaste åren har antalet njursjuka ökat kraftigt till följd av att framför allt diabetes har fått större utbredning.

Ett stort antal personer som lider av njursvikt är omedvetna om detta. Det beror på att njursvikt inte diagnostiseras i god tid utan merparten av fallen upptäcks först när kronisk njursjukdom har uppstått. Njursvikt leder i de flesta fall till förhöjt blodtryck, blodbrist och hjärt-kärlsjukdomar.

Det finns ett stort behov att kunna diagnostisera och behandla njursvikt i ett tidigt stadium eftersom slutstadiet av kronisk njursjukdom kräver livslång behandling samt innebär hög dödlighet. En tidig diagnos skulle därtill kunna leda till förbättringar inom hjärt-kärlområdet.

Fonden för Njurforskning Fonden för Njurforskning har som mål att stödja svensk njurforskning genom att dela ut forskningsanslag. Fonden har inga statliga bidrag och är beroende av gåvor från privatpersoner och företag.

Fonden för Njurforskning har pg: 90 03 47 – 6

Forskare kan ansöka om medel från fonden redan i år. Ansökningstiden 2006 löper mellan 8 maj och 14 juni. Målet är att ge anslag till ett antal projekt under 1–2 år. Ansökan sker via Hjärt-Lungfondens hemsida, www.hjart-lungfonden.se

 

Ämnen


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm