Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny rapport från Hjärt-Lungfonden: Kostnaden för en stroke: 741 000 kronor

Varje år drabbas nästan 22 000 personer av sin första stroke. Det kostar samhället 16,1 miljarder kronor, eller 741 000 kronor per drabbad. Det visar en ny rapport från Hjärt-Lungfonden.

– Hälften av de som drabbas av stroke dör eller får svåra funktionshinder, det är något som vi på Hjärt-Lungfonden vill ändra på via den forskning vi sponsrar. Vi ser också i den rapport som IHE tagit fram att stroke medför mycket stora kostnader för samhället, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Totalt kostar en enda stroke samhället 741 000 kronor, vilket ger en total samhällskostnad på 16,1 miljarder kronor för alla dem som får sin första stroke ett givet år. Det visar en ny studie från Hjärt-Lungfonden som genomförts av Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE.

När någon drabbas av stroke uppstår en rad behov som alla kräver resurser. Kostnaderna för sjukvård omfattar bland annat ambulans, slutenvård, rehabilitering, återbesök och läkemedel. Inom kommunal omsorg uppstår kostnader för till exempel hemtjänst och särskilt boende. Dessutom påverkas ofta möjligheterna för de drabbade att fortsätta arbeta, vilket innebär ett produktionsbortfall.

– Strokeforskning kan vara skillnaden mellan liv och död, och mellan ett friskt liv och ett liv med svåra funktionshinder. Nu kan vi också se den faktiska kostnaden för samhället, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

Så fördelas de totala kostnaderna, enligt rapporten:
- 4,2 miljarder kronor (26 procent) utgjordes av kostnader inom sjukvården.
- 6,4 miljarder kronor (40 procent) utgjordes av kostnader inom kommunal omsorg.
- 5,5 miljarder kronor (34 procent) utgjordes av produktionsbortfall på grund av förtida död, sjukskrivning samt sjuk- och aktivitetsstöd.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. Totalt drabbas 30 000 personer varje år, varav 22 000 får sin första stroke. Hjärt-Lungfondens mål är att inom en tioårsperiod halvera antalet som drabbas och dör. Under maj och juni samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt för att utveckla bättre behandlingsformer.

Länk:
Hela rapporten om samhällskostnader för stroke

Länk: Sammanfattning av rapporten

Länk: Illustration: AKUT-testet som pdf
Länk: AKUT-filmen på YouTube

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

 

[MINIBILD]

Pressbild:
Blodtrycksmätning

Bildtext: Högt blodtryck är en riskfaktor för stroke

 

Fakta om stroke

Tredje vanligaste dödsorsaken.

Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller får svåra funktionshinder.

Vanlig orsak till funktionshinder. Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska och psykiska funktionshinder hos kvinnor över 45 år och män över 50 år.

Svårt att tala. Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Akut till sjukhus.
Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste omgående få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

AKUT. Misstänker du att en person nära dig har drabbats av stroke? Följ AKUT-checklistan

(Ansikte, Kropp, Uttal och Tid)!

Mer forskning behövs. Det behövs mer forskning för att ge vården mer kunskap kring bland annat diagnostisering och behandling i sjukdomens akuta skede. Nu finns goda tekniska och medicinska förutsättningar för forskningsframsteg.

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

- Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:

- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp

- Följ oss på Twitter

Ämnen

Kategorier


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm