Gå direkt till innehåll
Ny Sifoundersökning: Sex av tio underskattar kvinnors risk att dö i hjärtsjukdom

Pressmeddelande -

Ny Sifoundersökning: Sex av tio underskattar kvinnors risk att dö i hjärtsjukdom

Trots att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor är det bara knappt fyra av tio svenskar som vet det. Sex av tio tror att andra sjukdomar, framför allt cancer, är den vanligaste dödsorsaken. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden.

– Det är en utbredd missuppfattning att det mest är män som drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Faktum är att fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än i någon annan sjukdom, säger professor Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

37 procent tror att hjärt-kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. 44 procent tror i stället felaktigt att cancer skördar flest kvinnoliv. När det gäller den vanligaste dödsorsaken bland män är siffrorna i undersökningen i stort sett omvända: 63 procent tror helt riktigt att hjärt-kärlsjukdom är vanligast medan 21 procent svarar cancer.

– Både kvinnor och män underskattar kvinnors risk att drabbas av hjärtsjukdom. Om kvinnor inte tar sina symtom på allvar riskerar de att inte få vård i tid. För att rädda fler kvinnor behöver vi forska mer på skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärtan, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år dör närmare 20 000 kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Det är den vanligaste dödsorsaken bland både kvinnor och män.

Under mars månad pågår Hjärt-Lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red. Målet med kampanjen är att samla in pengar till forskningsprojekt kring kvinnors hjärtan. Hjärt-Lungfonden vill halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år och rädda livet på över 2 000 kvinnor om året.

Undersökningen genomfördes av Sifo den 1-7 februari 2012 på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. 1 000 svenskar svarade på frågan om vilken dödsorsak de tror är vanligast bland kvinnor respektive män. 

Bild: Hjärtats kranskärl röntgas på en kvinna
Länk: Hela Sifoundersökningen

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Så stödjer man kampanjen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”kvinnohjärtan”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/kvinna
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a GORED till 72 901, så går 50 kronor till forskningen
- Köp det specialdesignade halsbandet och armbandet på utvalda försäljningsställen

- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp

Länk:
Hjärt-Lungfondens skrift ”Kvinnors hjärtan”
 
Fakta om kvinnor och hjärt-kärlsjukdom

Vanligaste dödsorsaken.
Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor.

20 000 per år. Varje år dör närmare 20 000 kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Det motsvarar fler än 50 kvinnor om dagen, eller två kvinnor varje timme.

Nästan en av tre kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt dör. Varje dag drabbas cirka 35 kvinnor i Sverige av hjärtinfarkt.

Mindre hjärtan och smalare kärl. Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män.

Drabbas senare än män. Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke, men i genomsnitt tio år senare.

Vissa hjärtsjukdomar vanligare bland kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller vissa hjärtsjukdomar, till exempel ”brustet hjärta” och så kallade tysta infarkter.

Forskning om kvinnors hjärtsjukdom eftersatt. Dagens hjärtvård bygger till stor del på forskning kring mäns hjärtan och mer forskning behövs på kvinnors hjärtan för att säkerställa bästa möjliga vård för kvinnor med hjärt-kärlsjukdom.

På god väg. Hjärt-Lungfondens mål är att till 2017 halvera dödligheten i akut hjärtinfarkt för kvinnor och därmed kunna rädda livet på över 2000 kvinnor varje år. Sedan 2008 har antalet kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt minskat med fem om dagen.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Ämnen

Taggar


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Relaterat material