Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny undersökning visar att svensk hjärtforskning och hjärtsjukvård är hotad

Trots att hjärtsjukdom skördar dubbelt så många liv än cancer så visar en ny undersökning att en stor majoritet av svenska hjärtforskare saknar förutsättningar att bedriva forskning samt att många helt enkelt tänker sluta. Resultatet av undersökningen är så allvarlig att Hjärt-Lungfonden och 95 procent av forskarna bedömer att även den svenska vården av hjärtsjuka kommer att hamna i världens B-lag.

Resultatet som är representativt för samtliga hjärtforskare i Sverige, visar att hela 91 procent anser att hjärtforskning idag nedprioriteras. 86 procent anser att det är svårt att bedriva avancerad forskning i Sverige eftersom det saknas pengar och ungefär hälften av de yngre forskarna funderar på att sluta forska eller flytta utomlands. 79 procent anser dessutom att Sverige tappar i kompetens i jämförelse med andra jämförbara länder och 74 procent anser att vi halkar efter mer och mer för varje år. 95 procent av de tillfrågade forskarna menade också att en minskad hjärtforskning i förlängningen innebär ett hot mot kvaliteten i svensk hjärtsjukvård.

– Undersökningen genomfördes eftersom vi på Hjärt-Lungfonden mött en allt större frustration bland de forskare som söker anslag. Mycket viktig svensk forskning idag är på god väg att lösa många viktiga gåtor i samband med hjärtsjukdom, men allt för många forskare får tyvärr avslag på grund av ren pengabrist, säger Staffan Josephson, generalsekreterare vid Hjärt-Lungfonden. Att forskarna upplever att resursbristen dessutom är ett dramatiskt hot också mot hjärtsjukvården överraskade oss.

Idag kan vården rädda och lindra när det nästan är för sent. I framtiden skall sjukvården kunna förebygga och bota hjärtsjukdom. Men till det behövs forskning och pengar.

Staten bidrar årligen med 8 miljoner till forskningen och Hjärt-Lungfonden bidrar med cirka 80 miljoner. Men det skulle behövas cirka 250 miljoner per år för att genomföra en rad förstklassiga och angelägna forskningsprojekt som vi redan har i Sverige idag. Svenska forskare är på god väg att få fram ett vaccin mot hjärtsjukdomar och vi vet nu att hjärtinfarkt är en inflammatorisk process och tittar på om inte en infektion kan ligga bakom.

– Det är viktigt att behålla forskarna, kunskapen, forskningen och utvecklingen här för att också snabbt kunna realisera resultaten i en patientvård av världsklass. Det vi som organisation kan göra nu är vårt yttersta för att sprida kunskap om den framgångsrika forskning som redan bedrivs, höja vetskapen om den akuta bristen på pengar till forskning och söka få fler givare, privatpersoner och företag, att vilja skänka till Hjärt-Lungfonden så att vi får resurser att stödja fler, avslutar Staffan Josephson.

Hjärt-Lungfondens vision är att en dag kunna besegra hjärtsjukdomarna precis som organisationen en gång besegrade tuberkulosen.

Ämnen


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm