Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pilotstudie av SCAPIS till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg: Ett av Sveriges största forskningsprojekt på väg att bli verklighet

Bland fyra ansökande universitetssjukhus har Hjärt-Lungfonden valt Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg för uppdraget att genomföra en pilotstudie av genomförbarheten hos SCAPIS, ett av Sveriges största forskningsprojekt genom tiderna inom hjärta, kärl och lungor. Med hjälp av fem miljoner i anslag ska sjukhuset genomföra pilotstudien under 2012.

– Att SCAPIS vinner så stort intresse är ett kvitto på hur mycket projektet betyder för den framtida sjukvården. Med SCAPIS skapar vi förutsättningarna för ny diagnostik, behandlingsmetoder och produkter som kommer att revolutionerna förebyggande metoder och behandling av hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Bland annat genom att kunna identifiera individuella risker för hjärt-kärlsjukdomar, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study, avser att under en treårsperiod kartlägga egenskaperna hos 30 000 individer (fenotyper) i åldrarna 50-65 år. Resultatet blir en data-, bild- och biobank med detaljerad information som kommer att utgöra en källa för forskare i många årtionden framöver.

Nu har arbetet gått in i en ny fas där man med hjälp av en pilotstudie kommer att kunna säkerställa genomförbarheten av projektet. Ansökningarna har granskats av internationellt sakkunniga och därefter har Hjärt-Lungfondens styrelse fattat sitt beslut.

– Att Sahlgrenska universitetssjukhuset valdes ut bland fyra ansökande aktörer inom sjukvård och forskning beror på vår erfarenhet av den här typen av studier, att vi har en stark organisation och den rätta tekniken att följa upp resultaten, säger Göran Bergström, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och professor i kardiovaskulär forskning vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet.

Hjärt-Lungfondens styrelse fattade sitt beslut den 17 juni. Pilotstudien kommer att genomföras under 2012.

Länk: Process och tidslinje för SCAPIS
Länk: Undersökningarna i SCAPIS

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Fokus för forskningsprojektet SCAPIS    • Identifiera individuella risker för plötsligt hjärtstopp, hjärtinfarkt och andra hjärtsjukdomar.
    • Upptäcka KOL i ett tidigt skede för att bättre kunna behandla sjukdomen.
    • Upptäcka eventuell risk för andra lungsjukdomar.
    • Förbättra individers hälsa genom bättre diagnostik, vård och behandling. 

Ämnen

Taggar


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Relaterat material