Gå direkt till innehåll
Hjärt-kärlforskning på Karolinska Institutet i Stockholm
Hjärt-kärlforskning på Karolinska Institutet i Stockholm

Pressmeddelande -

Rekordstora anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Hjärt-Lungfonden har fördelat rekordbeloppet 351 miljoner kronor till forskning baserat på fjolårets insamlingsarbete. Totalt 115 forskningsprojekt har beviljats medel och fyra forskare får nya forskartjänster. Övriga anslagsformer är bland annat forskarmånader, Hjärt-Lungfondens Stora anslag och utlandsstipendier.

31 000 svenskar dog av hjärt-kärlsjukdom under 2017, vilket motsvarar 34 procent av alla dödsfall i Sverige. Det innebär att hjärt-kärlsjukdom alltjämt är den vanligaste dödsorsaken.

– Det är oerhört angeläget att forskningen fortsätter. Vivill tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under fjolåret delade Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 351 miljoner kronor till forskning genom projektanslag, forskartjänster, forskarmånader, Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och stipendier för forskning utomlands.

Dessutom finansierar Hjärt-Lungfonden den världsunika befolkningsstudien SCAPIS, där
30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och att förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Rekryteringen till studien är nu avslutad och en analysfas har inletts.

Fyra nya forskartjänster med stöd av Hjärt-Lungfonden har beviljats för perioden 2019–2021. Dessa går till:

Robin Hofmann, biträdande överläkare och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska institutet, Stockholm. Forskningens mål är ökad kunskap om effekten av tillförsel av syrgas och betablockerande läkemedel till patienter i samband med hjärtinfarkt.

Alexandru Schiopu, specialistläkare och docent i kardiologi, Lunds universitet, verksam vid Skånes Universitetssjukhus. Schiopu undersöker molekyler som driver inflammation och reparation i hjärtat i samband med hjärtinfarkt, i syfte att utveckla en ny behandling för hjärtinfarktpatienter.

Rebecka Hultgren, docent och överläkare, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet, Stockholm. Hultgren studerar aorta- och aneurysmsjukdomar med epidemiologiska, kliniska och molekylärmedicinska metoder och har särskilt fokus på könsaspekter.

Craig Wheelock, docent, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska institutet, Stockholm. Wheelocks forskargrupp studerar hur exponering för kost- och miljöfaktorer kan påverka lungsjukdomars utveckling och svårighetsgrad.

De beviljade anslagen fördelar sig över landet enligt följande:

Stockholm, 106,7 miljoner kronor
Göteborg, 53,1 miljoner kronor
Malmö/Lund, 51,6 miljoner kronor
Uppsala, 7,1 miljoner kronor
Linköping, 7,3 miljoner kronor
Umeå, 6,2 miljoner kronor
Övriga orter: 7,5 miljoner kronor

Vid sidan av detta fördelas bland annat även medel till Hjärt-Lungfondens stora befolkningsstudie SCAPIS.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se.

Fakta: Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen

- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige och stödjer löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid landets universitet och universitetssjukhus.

- 2018 delade Hjärt-Lungfonden ut 351 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar. 2008 låg samma siffra på 141 miljoner.

- Hjärt-Lungfonden finansierar bland annat forskningsprojekt, forskartjänster, så kallade forskarmånader och stipendier för forskning utomlands.

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se

Ämnen

Kategorier


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm