Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Stockholmarna har skänkt 12 kronor per person till hjärtforskningen

Pressmeddelande den 6 december 2010

Stockholmarna har skänkt 12 kronor per person till hjärtforskningen

I Stockholms län har invånarna hittills under 2010 skänkt 23,9 miljoner kronor, motsvarande 12 kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar. Pengarna går bland annat till forskaren Ulf Hedin på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som leder ett forskningsprojekt kring läkningsprocesser i kärlväggen. Men flera andra forskningsprojekt i länet väntar fortfarande på finansiering.

– Vi forskar för att lösa en av vår tids största utmaningar, nämligen att förhindra hjärtinfarkt och stroke. Hjärt-Lungfonden står för mer än hälften av projektets finansiering och stödet är helt avgörande för vår forskning, säger Ulf Hedin, kärlkirurg och huvudman för projektet vid Karoliniska Universitetssjukhuset i Solna.

Ulf Hedins forskargrupp arbetar för att få fram markörer som kan identifiera riskindivider med farliga plack (en inlagring av fett) i kärlen, orsakade av åderförfettning. Om placken brister kan de orsaka blodproppar som hindrar blodflödet och därmed orsakar syrebrist i hjärtat eller hjärnan, vilket leder till hjärtinfarkt eller stroke. Forskarna arbetar även för att hitta metoder och läkemedel som kan stärka kärlens egna läkningsprocesser, med målet att kunna både förebygga och läka instabila plack och andra problem i kärlen som kan leda till svåra hjärt-kärlsjukdomar. Förhoppningen är att dessa nya metoder ska kunna användas inom en tioårsperiod.

Med 36 000 drabbade och fler än 10 000 döda varje år är hjärtinfarkt den vanligaste dödsorsaken i Sverige, och det finns fortfarande många gåtor som forskarna behöver lösa. Hjärt-Lungfonden bekostar merparten av den oberoende forskningen kring hjärt-kärlsjukdom i Sverige, men pengarna räcker bara till drygt en tiondel av det forskarna verkligen behöver.

– Hjärtforskningen gör ständiga framsteg, men det krävs mer resurser för att hålla den takt som är nödvändig. Vårt mål är att genom forskning kunna halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Utan allmänhetens gåvor är det inte möjligt, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I Stockholms län har invånarna hittills i år skänkt drygt 23,9 miljoner kronor, motsvarande 12 kronor per person, till den forskning som Hjärt-Lungfonden stödjer. Men ytterligare 128 kronor per invånare skulle behövas för att finansiera samtliga forskningsprojekt i länet som ansökt om medel.

Korta fakta om Ulf Hedin
Ålder:
52 år.

Yrke: Kärlkirurg på Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bor: I Rönninge.

På fritiden: Tänker på forskning, golfar, tänker på forskning, åker skidor, tänker på forskning och snickrar på sommarstugan.

Foto: http://www.hjart-lungfonden.se/UlfHedin

Så stödjer man hjärtforskningen:
- Skänk en julgåva via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/jul

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”hjärtinfarkt”
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 900, så går 50 kronor till forskningen

Länk: Hjärt-Lungfondens kampanjsida om hjärtinfarkt
Länk:
Hjärt-Lungfondens temaskrift om hjärtinfarkt
Bilaga:
Frågor och svar om hjärtinfarkt (se nedan)

För mer information, kontakta gärna:
Ulf Hedin, forskare vid Karoliniska Universitetssjukhuset i Solna, 0703-39 88 68, ulf.hedin@ki.se
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se


Bilaga

Frågor och svar om hjärtinfarkt

Vad är hjärtinfarkt?
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.

Hur många dör? Varje kvart drabbas någon av hjärtinfarkt och varje timme dör någon i Sverige. Det innebär att cirka 100 personer om dagen drabbas.

Skulle många fler kunna räddas?
Dödligheten i hjärtinfarkt sjunker, men fortfarande drabbas många i onödan. Mer forskning, förbättringar inom hjärtvården och förebyggande insatser kan rädda fler liv.

Vem drabbas? Hjärtinfarkt drabbar både kvinnor och män, men kvinnor insjuknar i genomsnitt tio år senare än män. Det är fortfarande en gåta varför vissa drabbas och andra inte.

Vilka är riskfaktorerna? Både livsstilsfaktorer och ärftliga anlag har betydelse. Forskning visar att faktorer som rökning, högt blodtryck, övervikt och diabetes ökar risken att drabbas väsentligt.

Vad forskar man om i dag? Ett exempel på aktuell hjärtforskning är arbetet med att kartlägga genetiska orsaker till hjärtinfarkt. Målet är att på sikt utveckla behandlingsmetoder som är anpassade efter varje enskild individ.

Vad vill Hjärt-Lungfonden göra? Hjärt-Lungfondens mål är att med forskning halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt på tio års sikt och därmed rädda drygt 5 000 liv varje år.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Daniel Edelsvärd-Wallerman

Presskontakt Pressekreterare 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till utvald hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden

Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm