Gå direkt till innehåll
Stroke vanlig orsak till funktionshinder: ”Mer forskning om stroke räddar hjärnan”

Pressmeddelande -

Stroke vanlig orsak till funktionshinder: ”Mer forskning om stroke räddar hjärnan”

Varje år drabbas cirka 30 000 svenskar av stroke och hälften av dem dör eller får svåra skador. Om fler känner till symptomen och larmar 112 i tid kan fler räddas. Under maj och juni informerar Hjärt-Lungfonden om stroke och samlar in pengar till forskning kring sjukdomen.

– För den som drabbas av stroke är varje minut dyrbar. Med rätt behandling i tid kan skadorna på hjärnan minskas. Därför är det viktigt att fler lär sig känna igen symtomen och ser till att den drabbade snabbt kommer till sjukhus, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Den som har hjärt-kärlbesvär kan ligga i riskzonen för att drabbas av stroke. När stroken drabbar kommer den ofta blixtsnabbt. Inom loppet av några sekunder eller minuter uppstår kraftiga symptom som förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar eller talsvårigheter. För att fler ska känna igen symtomen och ringa 112 har Hjärt-Lungfonden tagit fram ett enkelt test, AKUT-testet. AKUT står för Ansikte, Kroppsdel, Uttal och Tid.

Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige. 30 000 personer drabbas varje år och hälften av dem dör eller får svåra funktionshinder. Hjärt-Lungfondens mål är att inom en tioårsperiod halvera dessa siffror. Under maj och juni samlar Hjärt-Lungfonden in pengar till forskningsprojekt för att utveckla bättre behandlingsformer.

– Nu finns rätt tekniska och medicinska förutsättningar, så tidpunkten har aldrig varit bättre för att satsa på forskning kring stroke. Därför samlar vi nu in pengar vikta till strokeforskning, säger Nils Wahlgren, professor i neurologi vid Karolinska Institutet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbild: Blodtrycksmätning

Bildtext: Högt blodtryck är en riskfaktor för stroke

Illustration: AKUT-testet som pdf
Länk: AKUT-filmen på YouTube
Länk: Hjärt-Lungfondens temaskrift om stroke

Bilagor nedan:

- AKUT-testet
- Fakta om stroke

Bilagor:

AKUT-testet

                       
Misstänker du att någon har drabbats av stroke? Följ AKUT-checklistan:

A - Ansikte
. Be personen le och visa tänderna. Om mungipan hänger – ring 112!
K - Kroppsdel. Be personen lyfta armarna och hålla kvar i tio sekunder. Om en arm faller – ring 112!
U - Uttal. Be personen säga en enkel mening som ”det är vackert väder i dag”. Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord – ring 112!
T - Tid. Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in, desto mindre blir skadorna. Ring 112!

Fakta om stroke

Tredje vanligaste dödsorsaken.
Stroke är en av våra stora folksjukdomar och den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Samlingsnamn. Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning. Stroke utlöses av hjärt-kärlsjukdom, oftast åderförfettning.

30 000 per år. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke. Hälften avlider eller får svåra funktionshinder.

Vanlig orsak till funktionshinder. Stroke är den vanligaste orsaken till fysiska och psykiska funktionshinder hos kvinnor över 45 år och män över 50 år.


Svårt att tala.
Symptomen är ofta plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida, synrubbningar, talsvårigheter och ibland huvudvärk.

Akut till sjukhus.
Stroke är ett allvarligt tillstånd och den som drabbas måste omgående få sjukhusvård för att minska de skador som uppstår i hjärnan.

AKUT. Misstänker du att en person nära dig har drabbats av stroke? Följ AKUT-checklistan

(Ansikte, Kropp, Uttal och Tid)!

Mer forskning behövs. Det behövs mer forskning för att ge vården mer kunskap kring bland annat diagnostisering och behandling i sjukdomens akuta skede. Nu finns goda tekniska och medicinska förutsättningar för forskningsframsteg.

 

Så bidrar man till forskningen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”stroke”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 50 kronor till forskningen

- Fler nyheter från Hjärt-Lungfonden:
- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp
- Följ oss på Twitter

Ämnen

Kategorier


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm