Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Sverige får råd om livsstil som kan rädda hjärtat

Livsstilen har betydelse för risken att få hjärt-kärlsjukdomar, och för möjligheten att förebygga dem. Det handlar om risk- och friskfaktorer som kost, motion, rökning, stress med mera. Ett problem är att det i dag finns motstridiga livsstilsråd, bland annat om vilken kost som är bra.

- Det finns alldeles för mycket tyckande och olika råd kring livsstil i Sverige i dag. Därför sammanställer vi nu de senaste vetenskapligt baserade råden som kan förebygga hjärt-kärlsjukdom. Det är oerhört efterfrågat i vården och kan betyda mycket för svenska folkets hjärthälsa, säger Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention och verksam vid Karolinska Institutet.

I början av nästa år ska ett omfattande utbildningsprogram finnas på plats, framtaget av Mai-Lis Hellénius och finansierat av Hjärt-Lungfonden. Programmet ska spridas till vårdpersonal över hela Sverige och innehålla råd om livsstil som både kan förebygga hjärt-kärlsjukdom och förbättra prognosen för dem som redan har drabbats av sjukdom.

Även allmänheten kommer att kunna ta del av råden eftersom stora delar av programmet ska finnas tillgängligt på webben. Målet är en höjd kunskapsnivå hos svenska folket.

Hjärt-Lungfonden har som ett av sina mål att halvera dödstalen i akuta hjärtinfarkter och rädda 5 000 liv om året. Att tillsammans med Karolinska Institutet sprida livsstilsråd i vården är en av vägarna att nå dit.

- Det här är en viktig satsning för Sverige och kommer att betyda mycket i vår kamp för att besegra hjärtsjukdomarna, säger Staffan Josephson, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare.

 

För mer information, kontakta gärna:

Ulrica Klettner, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 34, ulrica.klettner@hjart-lungfonden.se

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär prevention, Karolinska Institutet, telefon 08-517 731 90, 070-439 01 92, mai-lis.hellenius@ki.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt-lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet.

Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

För mer information besök hemsidan ki.se

Ämnen


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Kontakter

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Ingen ska behöva lida av hjärt-kärlsjukdom

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden
Stora Nygatan 27, Box 2167
111 27 Stockholm