Gå direkt till innehåll
Systematiska kontroller av systrar räddar liv

Pressmeddelande -

Systematiska kontroller av systrar räddar liv

Ny svensk forskning visar att systrar till drabbade med pulsåderbråck bör erbjudas systematiska kontroller med ultraljud. Pulsåderbråck kan förebyggas om sjukdomen upptäcks i tid, men hittills har bara äldre män kallats till screening. Forskaren Rebecka Hultgrens studie publiceras inom kort i den amerikanska tidskriften Journal of Vascular Surgery. Forskningen har fått stöd från Hjärt-Lungfonden.

– Den viktigaste slutsatsen av min studie är att vi mer systematiskt måste erbjuda ultraljudsundersökning av både systrar och bröder till drabbade. Det skulle kunna rädda åtskilliga liv, säger Rebecka Hultgren, verksam vid institutionen för molekylärmedicin och kirurgi på Karolinska Institutet.

Rebecka Hultgrens studie ingår i ett forskningsprojekt där alla patienter med pulsåderbråck vid Karolinska Sjukhuset och Södersjukhuset tillfrågades om syskon. Alla syskon under 80 år erbjöds ultraljudsundersökning för att upptäcka eventuella pulsåderbråck. Sex procent av systrarna i studien var drabbade av pulsåderbråck. Motsvarande siffra bland andra kvinnor i samma ålderskategori är 0,5 procent.

– Det är en stor skillnad. Eftersom kvinnors pulsåderbråck möjligen kan ha en större risk att spricka och kvinnor inte screenas är min slutsats att vi bör öka kontrollerna för kvinnliga släktingar, säger Rebecka Hultgren.

Varje år avlider fler än 1 000 svenskar som en följd av brustet aortaaneurysm, bråck på stora kroppspulsådern. I dag kan läkarna rädda allt fler personer, om pulsåderbråcket upptäcks i tid. De flesta landsting kallar alla 65-åriga män till undersökning, och därmed undersöks många manliga släktingar redan.

– Den här studien är ett tydligt exempel på att forskning räddar liv. För att kunna ge kvinnor en bättre anpassad vård behövs ännu mer forskning kring skillnaderna mellan kvinnors och mäns hjärtsjukdom, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Rebecka Hultgrens studie kommer att publiceras i den amerikanska tidskriften Journal of Vascular Surgery.
Under mars månad pågår Hjärt-Lungfondens kampanj Rädda kvinnohjärtat – Go Red. Syftet med kampanjen är att samla in pengar till forskningsprojekt som tar reda på mer om skillnaderna mellan kvinnors och mäns hjärtsjukdom.

 
Fakta nedan:
- Om forskaren och forskningsstudien
- Fakta om aortaaneurysm

Bildlänk:
Rebecka Hultgren

För mer information, kontakta gärna:
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länk:
Hjärt-Lungfondens skrift om aortaaneurysm

Så stödjer man kampanjen:
- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7, skriv ”kvinnohjärtan”
- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/kvinna
- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00
- Sms:a GORED till 72 901, så går 50 kronor till forskningen
- Köp det specialdesignade halsbandet och armbandet på utvalda försäljningsställen
- Gå med i Hjärt-Lungfondens Facebookgrupp

Länk:
Hjärt-Lungfondens skrift ”Kvinnors hjärtan”

Om forskaren

Namn
: Rebecka Hultgren.

Ålder
: 44 år.

Bakgrund
: Överläkare vid Kärlkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Forskare vid institutionen för molekylärmedicin och kirurgi vid Karolinska Institutet. Disputerade i ämnet kärlkirurg/kirurgi 2004. Forskargruppsledare med 3 doktorander.

Forskar kring
: Abdominella aortaaneurysm; förekomst av sjukdomen, riskfaktorer som påskyndar utveckling och tillväxt av aneurysm hos kvinnor jämfört med män. Identifiering av biomarkörer och kliniska prediktorer för att identifiera riskindivider, kvinnor och män.

Möjliga resultat: Vill identifiera vilka faktorer som skyddar majoriteten av kvinnor från aneurysmutveckling. Hos de få kvinnor som drabbas återfinna de mekanismer som påverkar deras höga risk att få andra aneurysm och drabbas av för tidig död. Utveckla generella rekommendationer för hur blodsanförvanter skall följas kliniskt efter Stockholmsstudien av syskon till drabbade, en ultraljudsbaserad prevalensstudie.

Om Stockholmsstudien:
Studien har genomförts som ett doktorandprojekt för specialistläkaren Anneli Linne, vid Södersjukhuset. Samtliga patienter med abdominella aortaaneurysm identifierade vid SÖS och KS under 18 månader tillfrågades om syskon. Alla syskon under 80 år tillfrågades sedan om deltagande. Cirka 150 syskon medverkade. Studien ska publiceras i Journal of Vascular Surgery. Forskningen har finansierats av Hjärt-Lungfonden.

Fakta om aortaaneurysm

Samlingsnamn.
Aortaaneurysm är ett samlingsnamn för olika sjukdomar som kan uppträda längs hela kroppspulsådern, från hjärtat till buken. Ett bråck innebär att blodådern riskerar att brista.

Var fjärde överlever. Om ett bråck brister sker det ofta utan förvarning, och den drabbade måste omedelbart komma till sjukhus. Chansen att överleva är cirka 25 procent.

Fler än 1 000 personer dör. Varje år avlider fler än 1 000 svenskar som en följd av brustet aortaaneurysm.

200 000 i riskzonen. 1-2 procent av befolkningen, cirka 200 000 svenskar, har en missbildning som kan leda till bråck.

30 000 drabbade. 4-6 procent av svenska män mellan 65 och 79 år har bukaortaaneurysm i Sverige. Det motsvarar cirka 30 000 personer.

Enkel undersökning. Undersökningen av bukaorta för att upptäcka bråck görs oftast med ultraljud och tar ungefär fem minuter att genomföra.

Rökstopp viktigt. Personer som fått besked om bråckbildning som inte direkt behöver opereras kan förbättra sitt utgångsläge genom att försöka hålla sitt blodtryck nere. Lättare motion som dagliga promenader och att inte röka är viktigt. Tunga lyft och fysiska kraftansträngningar som kan påverka blodtrycket negativt bör undvikas.

Könsskillnader Pulsåderbråck är vanligare hos män än hos kvinnor, men kvinnor har en högre risk att dö när de drabbas.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Ämnen

Taggar


Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Presskontakt

Daniel Edelsvärd

Daniel Edelsvärd

Presskontakt Projektledare Marknads-PR 070 854 42 35
Anna Aderlund

Anna Aderlund

Presskontakt Press- och PR-ansvarig 0708-54 42 39

Relaterat material