Gå direkt till innehåll
Monica Gyllander, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.
Monica Gyllander, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Pressmeddelande -

Inför årsskifte: Stor okunskap kring AGI

Snart ett år efter införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) är det fortfarande stor okunskap bland företag om hur man ska rapportera in till Skatteverket och vad som gäller inför kommande årsskifte. Skatteverket ser i år en risk att företag redovisar dubbelt, både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift, vilket kan ge felaktigt förtryckta inkomstdeklarationer för de anställda.

Företag ska numera lämna in arbetsgivardeklaration med uppgifter om skatt, lön och förmåner på individnivå varje månad till Skatteverket. Därmed ska ingen årlig kontrolluppgift skickas in.

Monica Gyllander som är verksamhetsutvecklare på Skatteverket, ser en risk i att företag kommer att rapportera in både arbetsgivardeklaration och kontrolluppgift inför detta årsskifte, och att det kan drabba anställda.

- Glöm kontrolluppgiften om du rapporterar AGI. Det är viktigt att företag inte lämnar in dubbla blanketter till oss på Skatteverket. Vi kommer få svårt att kunna avgöra vad som är korrekt och se till att det blir rätt uppgifter som trycks i inkomstdeklarationen.

- Dubbla blanketter kan innebära dubbla uppgifter om inkomster på den förtryckta inkomstdeklarationen, och då måste arbetstagaren själv agera och ändra uppgifterna i samband med inlämnande av sin inkomstdeklaration i maj.

”Rutiner måste komma på plats”

Införandet av AGI är en av de mest omfattande förändringarna som Skatteverket genomfört på många år och har kommit att påverka alla invånare i Sverige på ett eller annat sätt.

Erik Douglasson som är ansvarig för utvecklingen av Hogias HR- och löneprodukter, säger att det fortfarande är många företag som saknar inarbetade rutiner för att hantera AGI.

- Det finns en uppenbar risk att företag kommer att skicka in kontrolluppgifter av gammal vana då det är så starkt rotat som en uppgift i samband med årsskiftet, men det är alltså bara i specifika fall som det skall ske.

- Vår bild är att AGI fortfarande är en process i sin linda och att lagförändringen ännu inte har fått den stora utväxling som såväl myndigheter som företag hade hoppats på.

Syftet med den nya lagstiftningen är att underlätta för både arbetsgivare och arbetstagare.

- Till skillnad från årlig kontrolluppgift följer rapporteringen av AGI löneprocessen naturligt, vilket ska ge arbetsgivare en jämnare arbetsbelastning över året istället för resurskrävande arbetstoppar vid årsskiftet. När fler myndigheter kan nyttja uppgifterna från AGI via Skatteverkets portal så minskar även det arbetsbelastningen för arbetsgivaren. Men det krävs att rutiner finns på plats, säger Erik.

”Arbetstagaren har ett eget ansvar”

Den senaste lönespecifikation från respektive arbetsgivare innehåller uppgifter om sammanställd skatt och inkomster för året. Det är dessa uppgifter som arbetstagaren ska kontrollera mot uppgifterna på sin inkomstdeklaration.

Erik understryker att arbetsgivare behöver upplysa sina anställda om att det inte kommer någon årlig kontrolluppgift och att lönespecifikationen istället har en central roll. Löneadministratören och medarbetaren måste båda se sitt ansvar för att rapporteringen till Skatteverket blir korrekt. 

Ämnen

Kategorier


Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på www.hogia.se.

Presskontakt

Emma Soovik

Emma Soovik

Presskontakt Marknadschef Hogia-gruppen +46 (0)303-662 91

Hogia-gruppen – en koncern full av entreprenörskap

Hogia utvecklar, säljer och supportar programvaror och systemlösningar för företag som vill fokusera på sina verksamheter istället för på krånglig och tidsödande administration.

Hogia erbjuder allt från små bokföringsprogram för enmansföretaget till kompletta, branschspecifika IT-lösningar och -system för exempelvis kollektivtrafik, åkerier, revisionsbyråer, fastighetsbolag och butikskedjor.

I Hogia-gruppen finns 30 operativa bolag, som var och ett verkar inom ett väl definierat verksamhetsområde. Vår organisationsform bygger uttalat på småskalighet och entreprenörsanda. Företagskulturen skapar engagerade medarbetare och tillsammans ger vi våra kunder de bästa tänkbara affärslösningarna.

Hogia-gruppens huvudkontor ligger i Stenungsund, där företaget grundades 1980. Idag har den familjeägda koncernen växt till 650 medarbetare och finns i Norden och Storbritannien.

Hogia
Hakenäs
444 28 Stenungsund
Besök våra andra nyhetsrum