Gå direkt till innehåll
Högskolan Kristianstad blir del av nya Europauniversitet COLOURS

Nyhet -

Högskolan Kristianstad blir del av nya Europauniversitet COLOURS

Högskolan Kristianstad bildar ett nytt Europauniversitet tillsammans med åtta andra europeiska lärosäten i alliansen COLOURS. Det står klart sedan EU-kommissionen nu har godkänt den gemensamma ansökan.

– Med beviljat stöd från Europeiska kommissionen ser vi fram emot de möjligheter som detta samarbete kommer att ge våra studenter, medarbetare och hela regionen säger Anneli Orrung Wallin, prorektor vid Högskolan Kristianstad. Vi är väldigt glada och stolta över att vår ansökan har blivit godkänd!

Europauniversitet är sammanslutningar av lärosäten från olika platser i Europa, som samarbetar inom utbildning, forskning och innovation till nytta för studenter, lärare och samhället i stort. Syftet är bland annat att kunna svara upp mot de ökade behoven av kompetensutveckling och den ökande digitaliseringen i samhället.

– Den snabba föränderligheten i vårt samhälle är en annan bakgrundsfaktor, fortsätter Anneli Orrung Wallin. Här ska samarbetet kunna ge såväl studenter som medarbetare kunskaper för att kunna vara med och bygga ett mer inkluderande och hållbart samhälle.

Högskolan Kristianstad är en del av en allians som kallas COLOURS – COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities. Alliansen har samarbetat sedan 2021 och har som gemensamt mål att stärka det europeiska nätverket, öka lärosätenas synlighet globalt och främja rörlighet inom Europa. Sammantaget omfattar alla lärosätena över 126 000 studenter och 12 300 medarbetare. Det begärda anslaget ligger gemensamt på 14 miljoner Euro.

Martin Persson, professor i hälsovetenskap, har varit projektledare för ansökan till EU-kommissionen och ser stora möjligheter för högskolan i det nya samarbetet:

– Det har varit en utvecklande process att komma hit och nu ska det bli spännande att förverkliga allt vi har arbetat för att kunna göra. Detta kommer att stärka vår position både regionalt och internationellt.

– Alla nio lärosäten i alliansen har en stark regional förankring. Vi samarbetar till exempel nära med Kristianstads kommun och Krinova. Det ska bli väldigt spännande att utveckla ett regionalt fokus i ett internationellt samarbete och se hur vi kan knyta ihop de olika regionerna, avslutar Anneli Orrung Wallin.

Förutom Kristianstad så ingår dessa lärosäten i COLOURS-alliansen:

Mer om alliansen COLOURS

UHR: Ytterligare sex svenska lärosäten blir Europauniversitet

Kontakt

Anneli Orrung Wallin, prorektor
044-250 39 21
anneli.orrung_wallin@hkr.se

Ämnen

Regioner

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden