Gå direkt till innehåll
Högskolan ansöker om att bli Europauniversitetet BRIDGE

Pressmeddelande -

Högskolan ansöker om att bli Europauniversitetet BRIDGE

​​Högskolan Kristianstad ansöker tillsammans med fem universitet från kontinenten om att bli Europauniversitetet BRIDGE. Initiativet kommer från Tours universitet i Frankrike och skulle ge stora möjligheter att utveckla inte bara lärosätena utan även regionerna de ligger i. Fler kompetenser kommer fler till nytta, samtidigt som det förenar ett demokratiskt Europa över språk, gränser och discipliner för att möta samhällsutmaningar och brist på kunskaper i Europa.

För två och ett halvt år sedan höll franske presidenten Emmanuel Macron ett tal i Sorbonne om vikten av ett suveränt, förenat och demokratiskt Europa. Ett av förslagen var ”Europauniversitet”* – att det måste bli enklare och tillgängligare med utbyten mellan europeiska lärosäten, för att i förlängningen stärka EU och demokratin. Nu finns så möjligheten att inom EU ansöka om att bli Europauniversitet och Högskolan Kristianstad har därför lämnat in en ansökan tillsammans med fem andra lärosäten, från Frankrike, Spanien, Bulgarien, Italien och Polen, samt ytterligare två associerade universitet utanför EU, från Ukraina och Montenegro.

– Vi ansöker om att skapa ett slags konsortium för kunskap, innovation och samverkan som skulle omfatta 10 000 medarbetare och 140 000 studenter vilket ger oss väldigt stora resurser och möjligheter att utvecklas. Vår gemensamma nämnare är vårt speciella ansvar för utvecklingen i våra respektive regioner, ett ansvar som vi tillsammans vill utveckla vidare ihop med det omgivande samhället, säger Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad.

Projektet som ansökan gäller heter BRIDGE och handlar om att bygga broar mellan lärosätena och deras regioner, från öst till väst och norr till söder. Samhällsnytta och samverkan är viktiga punkter, inte bara mellan universiteten utan även med omgivande regioner. Deltagande universitet har därför knutit till sig vardera två associerade partners från respektive region. För Högskolans del handlar det om Kristianstads kommun och Sparbanken Skåne.

– Lärosätena som är med i ansökan har alla lite olika kompetenser. Vi är minst i gruppen och har inte ett lika brett spektrum av fakulteter och forskningsområden som de övriga. Vårt bidrag kommer inledningsvis att kretsa kring våra forskningsplattformar för samverkan, som vi ska utveckla även på partneruniversiteten, och sedan skapa utbyten mellan dem. Andra delar som vi kan bidra med är våra erfarenheter av innovationsmetoder som Imagine och mentorsprogram som Näktergalen, där vi tillgängliggör oss för det omgivande samhället så som det önskas av EU, säger Martin Persson som arbetat med ansökan.

Beviljas ansökan får BRIDGE-projektet 50 miljoner kronor för perioden 2020–2023, även om projektet fortgår till 2030. Medsökande lärosäten är: ​University of Tours (Frankrike), ​University of Alcalá (Spanien), ​Maria Curie-Skłodowska University (Polen), ​University of Ferrara (Italien) och ​Varna Free University (Bulgarien). Med i projektet är också universiteten ​Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University i Ukraina samt ​​​University of Montenegro​​.

* Europauniversitet är ambitiösa transnationella allianser mellan högre lärosäten i syfte att samla en ny generation av kreativa européer som kan samarbeta över språk, gränser och discipliner för att möta samhällsutmaningar och brist på kunskaper i Europa.

​What is the European Universities Initiative?

Bifogat: BRIDGE Mission statement (se nedan!)

Kontakt

Håkan Pihl
Rektor Högskolan Kristianstad
0702-66 64 00
​hakan.pihl@hkr.se

Lise-Lotte Nilsson
Ansvarig internationella frågor
044-250 30 08
lise-lotte.nilsson@hkr.se

Martin Persson
Professor i hälsovetenskap
079-30 30 129
martin.j.persson@hkr.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Högskolan Kristianstads mål är vara ett ledande lärosäte inom några av landets mest eftertraktade akademiska utbildningar, anpassade för framtidens arbetsliv. 60 program och 300 kurser, som kännetecknas av vetenskaplighet, forskningsanknytning och hög pedagogisk kvalitet.

Kontakter

Sara Sonesson

Sara Sonesson

Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
Jakob Nord

Jakob Nord

Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad

Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden