Gå direkt till innehåll
Agne Paulssons filmer har nu över fyra miljoner visningar på Youtube. Till vardags undervisar han som ”vit” biolog på Sjuksköterskeprogrammet och Tandhygienistprogrammet, och som ”grön” biolog på Landskapsvetarprogrammet.
Agne Paulssons filmer har nu över fyra miljoner visningar på Youtube. Till vardags undervisar han som ”vit” biolog på Sjuksköterskeprogrammet och Tandhygienistprogrammet, och som ”grön” biolog på Landskapsvetarprogrammet.

Nyhet -

Högskolans youtuber har sprängt fyramiljonersgränsen

Högskolan Kristianstads populäre lärare i biologi, Agne Paulsson, undervisar inte bara lärosätets egna studenter. Via sin Youtubekanal med nästan 19 000 prenumeranter lär han ut hur kroppen fungerar till folk över hela Sverige. Nyligen passerade hans filmer fyra miljoner visningar. Vi frågade Agne vad som gör hans filmer så populära.

Vad gör dina filmer så populära på Youtube?

– Jag tror det handlar om fyra faktorer. För det första har jag 35 års erfarenhet av att undervisa, därför vet jag lite vilka problem studenter ställs inför, förklarar Agne Paulsson och påpekar att även han själv lär sig nya saker hela tiden.

– För det andra är gapet mellan förkunskaper och kurslitteratur stort. Då har du nytta av filmer som kan överbrygga detta gap. Exempelvis har fysiologin blivit mer biokemisk och naturkunskapen på gymnasiet har blivit mer samhällsvetenskaplig, med mindre fokus på ”ren naturvetenskap ”.

– En tredje faktor är nog mitt intresse för vad förståelsens och meningsskapandets rötter är. De teorier som jag anser bäst beskriver detta är paradigmskiftet inom kognitionsvetenskap, så kallat embodied cognition och biosemiotik. Som Peter Gärdenfors skriver: ”Språket är grädden på tankens tårta”. Vad finns under denna grädde? frågar sig Agne retoriskt.

– Den fjärde faktorn handlar om att naturvetenskapens succé de senaste 400 åren har byggt på att eliminera subjektiva upplevelser. Naturvetenskapen beskriver världen objektivt – helst matematiskt, påpekar Agne och fortsätter.

– De som undervisar inom dessa ämnen kan förledas att tro att subjektiva upplevelser inte har någon betydelse för att förstå naturvetenskap. Subjektiva upplevelser har till och med beskrivits som ett hinder som bör utrotas. Jag anser precis tvärtom; utan förankring i subjektiva kroppsliga upplevelser vore fysikens formler obegripliga tecken. Det är välbelagd empiri inom embodied cognition, som filosofer som Dewey och Merleau-Ponty har beskrivit.

Är kroppen komplett nu? Eller finns där funktioner eller organ kvar som inte fått en förklaring i dina filmer?

– Det är mycket som både borde utökas och uppdateras, konstaterar Agne. Jag gjorde huvuddelen av mina filmer för en lärarlyftskurs för gymnasielärare. De sista åren har jag inte haft så mycket tid att göra nytt. Men jag har övertid att ta ut som jag tänker använda till att göra fler filmer om kroppen.

Varför är just filmerna om cirkulationsorganen dina populäraste filmer?

– Jag tror det beror på att många har svårt att visualisera eller föreställa sig hur cirkulationen i kroppen fungerar efter vad som står i en bok. Skriftspråket är som sagt inte tankens tårtbotten. I filmen Cirkulationsorganen en översikt del 1 finns inte bara tydliga bilder, där finns även en person, alltså jag, som använder gester, minspel, intonation och prosodi. Och väldigt viktigt är så klart också att jag berättar om något jag själv tycker är intressant, påpekar Agne.

Du har ju hela tiden uppgraderat din utrustning och kvalitet, men har dina filmer förändrats dramaturgiskt, eller pedagogiskt?

– Från början lärde jag mig att om jag är i bild ska jag titta rakt in i kameraögat. Mottagaren får en upplevelse av vi har ögonkontakt. Jag har blivit bättre på att föreställa mig någon bakom kameraögat. Jag talar till en person – inte till en kamera. Gester har stor betydelse i mänsklig kommunikation. De uppstår spontant, men om man är medveten om dess betydelse kan man låta dem bli tydligare.

– Jag är inte bekväm med uttrycket att ”förmedla kunskap”. Det låter lite som överföringsmetaforen att man ”överför” kunskap från ett huvud till ett annat. Jag gillar ”resonansmetaforen” bättre. När jag slår an en sträng på en gitarr kan vibrationerna från den strängen och gitarren göra att en sträng på en annan gitarr börjar ljuda. Det har då uppstått en genklang, en resonans. Min kunskap finns som ett mönster som jag vill kommunicera. Lyckas jag så bildas ett liknande mönster hos mottagaren.

Du är ju även fågelskådare, och har lagt ut filmer som förenar fåglar med ditt intresse att förklara människokroppen.

– Ja, vad har naturupplevelser med välbefinnande eller hälsa att göra? För mig är de relaterade till de mycket större frågorna: hur hänger livsprocesser (homeostas) och kroppsliga upplevelser samman med förståelse och abstrakt tänkande? Egentligen borde jag hoppa över sådana frågor eftersom jag vet att jag blir missuppfattad och bli beskylld för vitalism, men filosofen Jonna Bornemark har formulerat det som ”det beror på hur man ser på naturen, som en mekanism eller som levande”. Ett svar finns i min film om biosemiotik. Och fler funderingar finns i min blogg .

Nu när du har fyra miljoner visningar, vilket är nästa mål?

– Antal visningar är bara ett mått. Ett annat är hur många timmar besökarna tittat på min Youtubekanal. Det är nu en halv miljon, så ett nytt mål är en miljon timmar.

Text och foto: Fabian Rimfors

Kontakt

Agne Paulsson
Universitetsadjunkt i biologi vid Högskolan Kristianstad
agne.paulsson@hkr.se
044-250 36 24
Mer om Agne Paulsson

  Ämnen

  Regioner

  Kontakter

  Sara Sonesson

  Sara Sonesson

  Presskontakt Kommunikationschef 044-250 36 62
  Jakob Nord

  Jakob Nord

  Presskontakt Pr- och forskningskommunikatör 044-2503672

  Relaterat innehåll

  Högskolan Kristianstad

  Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

  Högskolan Kristianstad
  Elmetorpsvägen 15
  291 88 Kristianstad
  Sweden