Gå direkt till innehåll
Skärva naturreservat lockar många att vandra och cykla.
Skärva naturreservat lockar många att vandra och cykla.

Nyhet -

Hur påverkar mobilen friluftslivet?

Hur kan friluftslivet och kopplingen till landskapet runt omkring dig påverkas av en mobilapp? Den frågan ställde sig landskapsvetarstudenten Daniel Hallberg när han praktiserade på Blekinge Arkipelag, biosfärområdet med kontor i Ronneby. Samtidigt fick han ta reda på vad det är som gör att vi skapar känslor för olika platser i landskapet.

Det var höst 2020 och Daniel Hallberg sökte platser i naturen att skriva om. Han hade just börjat sin verksamhetsförlagda utbildning, den praktik som kallas VFU, på biosfärkontoret i Ronneby. Där fick han upp ögonen för mobilappen ARK56, som erbjuder ett nätverk av leder för friluftsliv i UNESCO:s biosfärområde Blekinge Arkipelag. Nätverket har knutpunkter, så kallade ”nav”, där man kan byta färdmedel.

– Det finns mycket att byta mellan, som från kajak till cykel eller vandrarkängor, eller varför inte från snorkel till segelbåt, beskriver Daniel, som växte upp i Ronneby men flyttade därifrån för tre decennier sedan.

Mobilappen blev en inspirationsguide som påminde honom om platser han inte besökt på mycket länge.

– Detta väckte minnen och känslor som blev grunden till mitt examensprojekt. Jag ville veta vad det är som gör att vi får känslor för olika platser och hur dessa påverkar hur vi ser på landskapet, berättar Daniel.

Sagt och gjort. I november påbörjade Daniel sitt examensarbete och under två veckor i februari låg en enkät ute i biosfärområdets kanaler. I enkäten fanns frågor utifrån Daniels egna tankar om mobilapplikationen, bland annat om platsanknytning och landskapsidentitet. Nu är enkäten analyserad och examensarbetet klart, men att ge ett kort svar på exakt vad som skapar känslor för en plats är inte enkelt.

– Enligt tidigare forskning på platsanknytning är det tre delar som samspelar: person, plats och process. Det är en komplex och individuell process att identifiera sig med en plats eller ett landskap, och den pågår ständigt, förklarar Daniel.

För landskapsidentitet är tiden avgörande för denna process, menar Daniel, men även vilka relationer personen har till platsen, som exempelvis minnen eller sammanhang.

– Sedan påverkar så klart vilken roll personen har på platsen, och hur man lever i det landskapet; om man arbetar, går i skola eller bor i området. Sådant påverkar hur man fysiskt och mentalt förknippar sig med platsen.

– Människan har ett behov av att känna samhörighet och delaktighet, vilket gör att vi ibland kan knyta band till platser där vi känner oss bekväma, trygga och hemma. Dessa platser tillåter oss att reflektera över vilka vi är, och kan fungera som avstressande miljöer.

Daniels studie visar också att platser kan ha flera olika betydelser och vara förknippade med olika sammanhang. Men gemensamt är att platsen känns äkta och har en historia med vilken personen förknippar sig med. För att identifiera sig med ett större område som ett landskap, menar Daniel, att det ofta behövs en gemensam bild tillsammans med andra, om hur just detta landskap ser ut. Men landskap kan förändras, både med och utan människans inbladning.

– Förändras landskapet kan det leda till utveckling av en ny och förändrad landskapsidentitet. Och i fallet med Blekinges kust och skärgård kan en eventuell framtida havsnivåhöjning påverka denna identitet, påpekar Daniel.Daniel Hallberg avslutade nyligen sitt examensarbete på högskolan och arbetar nu på Kristianstads kommun med projektet Smart VA.

Flest söker efter resetips

I Daniels undersökning har en majoritet svarat att de har besökt en plats som de aldrig tidigare har varit på, eller besökt en plats i en annan kommun. Mobilappen ARK56 har alltså bidragit till fler friluftsbesök och att fler människor kommit ut i naturen.

– De allra flesta som använder appen har sökt efter tips på besöksmål. Flera har också använt den för att orientera sig och av kartornas filterfunktion, berättar Daniel.

Vad Daniels undersökning visar är att av de som använder ARK56 så är landskapsidentiteten till området Blekinge Arkipelag hög. Och det framgår tydligt att de kännetecken som uppskattas mest är lövskogskust och öar, men även kobbar och skär.

– När man summerar resultatet kan man tydligt se att appen ARK56 har bidragit till att sprida information om Blekinge Arkipelag till användaren. Men även att användaren har vistats mer ute i naturen, upptäckt nya områden, och har en stark landskapsidentitet till området Blekinge Arkipelag.

”Belöningen var att analysera resultatet, vilket var mycket roligt och intressant.”

Undersökningen är den första i sitt slag på mobilapplikationen ARK56. Ett exempel på hur teori används för att utforska frågor av praktiskt värde. Den största utmaningen i examensarbetet, menar Daniel, var att utforma och begränsa frågorna till själva enkäten. Detta efter de teoretiska modellerna.

– Samtidigt behövdes ett flöde så att de svarande inte tappade sugen i enkäten, så det var inte helt lätt att få ihop. Men belöningen var att analysera resultatet, vilket var mycket roligt och intressant, konstaterar Daniel.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Daniel Hallberg

Friluftsliv, plats och landskap – en undersökning via mobilapplikationen ARK56 (vetenskapliga artikeln)

Friluftsliv, plats och landskap – en undersökning via mobilappen ARK56 (populärvetenskaplig sammanfattning)

Stärnö-Boöns naturreservat.

Gö naturreservat.

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden