Gå direkt till innehåll
Ny gemensam satsning på forskarskola kring åldrande och hälsa

Nyhet -

Ny gemensam satsning på forskarskola kring åldrande och hälsa

Högskolan Kristianstad är ett av tolv svenska lärosäten som nu gemensamt satsar på att driva forskarskolan SWEAH inom åldrande och hälsa vidare. Samarbetet ger fortsatt tillgång till tvärvetenskapliga nätverk och kurser, och öppnar möjligheter att ansluta nya doktorander och postdoktorer inom området med start 2022.

Forskarskolan SWEAH är ett initiativ från Lunds universitet som startade redan 2014 och har fram till 2021 finansierats med medel från Vetenskapsrådet. Hittills har cirka 90 doktorander varit anslutna varav drygt hälften redan har disputerat.

– Behovet av en tvärvetenskaplig forskarskola inom ämnet är fortsatt stort, inte minst för att utbilda en ny generation av forskare att ta itu med komplicerade utmaningar inom åldrande och hälsa. De flesta av de 15 lärosäten som från början ingick i samarbetet har därför beslutat att gemensamt driva verksamheten vidare när Vetenskapsrådets finansiering nu avslutas, säger Anna-Karin Edberg, vice rektor för forskning.

Från och med 2022 finansieras SWEAH av tolv svenska lärosäten, varav Högskolan Kristianstad är ett. Inom samarbetet erbjuds doktorander ett tvärvetenskapligt nätverk och kan bland annat besöka partnerlärosäten i samband med doktoranddagarna som arrangeras varje termin.

– Doktoranderna får en möjlighet att träffa andra doktorander med samma intresse för åldrande och hälsa och får en inblick i deras forskning, berättar Malin Sundström, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad och som var SWEAH-doktorand 2017–2020.

– På doktoranddagarna finns alltid ett särskilt tema, exempelvis hur man arbetar tvärvetenskapligt eller med övningar i att presentera sin forskning, fortsätter Malin. Forskare, ibland internationella, med specifik kompetens i det aktuella temaområdet har varit inbjudna som föreläsare. Men där finns också utrymme till samtal och sociala aktiviteter.

Just dessa möten var en av de stora vinsterna med forskarskolan, poängterar Malin. Samtalen med andra doktorander kunde ofta vara både spännande och utmanande, men gav henne olika forskningsperspektiv och metoder.

– Att få berätta om sin forskning utanför sitt eget forskningssammanhang, och samtidigt i en trygg lärandemiljö, var värdefullt för mig. Man följs dessutom åt över tid och hinner följa varandras utveckling, vilket visar på långsiktigt tänkande och hållbarhet, påpekar Malin, som efter disputationen är kvar som alumn och finns kvar i nätverket.

Malin Sundström är universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad och var själv SWEAH-doktorand 2017–2020.

Olika lärosäten olika kompetenser

Alla lärosäten bidrar med sina spetskompetenser. Ett av Högskolan Kristianstads bidrag till samarbetet är forskare inom vårdvetenskap med fokus på äldre, forskningsdesign och psykometri, som har varit delaktiga i flera av SWEAH:s kurser.

– Doktoranderna vid vår egen forskarutbildning inom personcentrering för hälsa och välbefinnande har olika fokus, men de som har koppling till åldrande och hälsa kan söka till SWEAH som varje år utlyser nya platser, berättar Malin.

Som SWEAH-doktorand erbjuds man tre kurser: en om teoretiska perspektiv på metodval i relation till åldrande och hälsa, åldrandeteorier, samt multidisciplinära perspektiv på åldrande. I avtalet ingår att doktoranden går minst en eller två av de tre kurserna under sin tid i SWEAH. Kurserna ligger ofta utanför de obligatoriska kurspoäng som man läser som doktorand.

Forska utomlands

Samhället står inför stora utmaningar inom äldrevården. Sjukdomar som drabbar äldre är ofta komplexa och därför finns sällan enkla lösningar. Det är här den tvärvetenskapliga forskningen förväntas bidra med fler metoder och perspektiv.

– Jag tror också att man ska se SWEAH:s effekter och påverkan långsiktigt, såsom doktorandernas syn på tvärvetenskapliga samarbeten. Det är viktigare vad som kommer ut av samarbeten på sikt än under själva doktorandtiden, eftersom denna ofta är så planerad att det inte finns så mycket extrautrymme, menar Malin.

Som doktorand i SWEAH finns också möjlighet att ansökan om medel för forskningsvistelse utomlands. Malin Sundström tillbringade en tid vid Lancaster University, i England 2018.

– Under min tid som ansluten var jag också doktorandrepresentant och hade en plats i SWEAH:s styrelse och var samtidigt också representant i deras pedagogiska grupp. Så för min del betydde SWEAH mycket under doktorandtiden.

Med den nya satsning som nu görs av tolv lärosäten är forskarskolan SWEAH säkrad för fem år framöver.

– Det finns ett stort behov av forskning inom området – forskning som genomförs av doktorander och forskare med en öppen inställning till tvärvetenskaplig forskning, avslutar Malin Sundström.

Text: Fabian Rimfors
Foto: Pixabay och Björn Sundström

SWEAH

SWEAH står för Swedish National Graduate School for Competitive Science on Ageing and Health och är en nationell tvärvetenskaplig forskarskola om åldrande och hälsa. Forskarskolan finansieras från och med 2022 med 3,4 miljoner kronor årligen av tolv svenska lärosäten. SWEAH koordineras från Lunds universitet. I dagsläget har Högskolan Kristianstad två doktorander anslutna till SWEAH

https://www.sweah.lu.se/

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Fabian Rimfors

Fabian Rimfors

Presskontakt Pressansvarig Nyhetsbevakning 044-250 36 61

Relaterat innehåll

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi är stolta över att vara en av Sveriges mest sökta högskolor och över den mångfald våra 14 000 studenter och 500 anställda representerar. Våra ledord är engagemang, närhet och öppenhet.

Högskolan Kristianstad
Elmetorpsvägen 15
291 88 Kristianstad
Sweden