Gå direkt till innehåll
Teamet bakom forskningsprojektet PROWIL: åtta industriföretag och forskare inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst
Teamet bakom forskningsprojektet PROWIL: åtta industriföretag och forskare inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst. Foto: Högskolan Väst

Nyhet -

Forskare och industri samverkar för att lösa utmaningar inom automation

Små och stora industriföretag brottas med utmaningar i den stora teknikomställning som pågår. När industrirobotar och operatörer ska samarbeta på nya sätt behöver det mänskliga perspektivet finnas med redan från start. Åtta industriföretag deltar i ett nystartat tvärvetenskapligt forskningsprojekt med målet att ta fram nya metoder för AI-styrning som tar hänsyn till människors förutsättningar.

Oavsett bransch och företagets storlek upplever många industriaktörer att det kan vara svårt och tidskrävande att implementera ny teknik i produktionen. När teknikutvecklingen bromsas upp av olika anledningar riskerar företagen att tappa konkurrenskraft. Forskare på Högskolan Väst ska nu tillsammans med industriföretag i olika branscher undersöka hur man med hjälp av AI och automation kan hantera nya produkter och produktionsmål mer effektivt.

– Lite förenklat handlar projektet PROWIL om att anpassa tekniken till människan istället för att anpassa människan efter tekniken. Här behöver vi jobba tvärvetenskapligt så vårt forskarteam består av forskare inom både produktionsteknik och inom arbetsintegrerat lärande, förklarar Kristina Eriksson, docent inom produktionssystem, Högskolan Väst.

Åtta industriföretag deltar

Företagen som deltar är ANVA KSG, GKN Aerospace, Inwoco, MiMsafe, Saab Group Surveillance, Saab Group Aeronautics, Ultramare och Volvo Bussar.

– Under våren har vi besökt merparten av företagen för att identifiera vilka utmaningar de har, vilka automationslösningar de jobbar med idag och hur deras framtidsplaner ser ut. Nästa steg blir att vi tillsammans skapar olika fall som vi ska fördjupa oss i. Det kan exempelvis vara att man ska automatisera ett delmoment som idag utförs manuellt, säger Kristina Eriksson.

Målet är att i projektets slutfas bygga två demonstratorer på Högskolan Väst där automatiserade processlösningar kan visas. En viktig poäng med projektet är att det genomförs i nära samverkan med industriföretag inom flera olika branscher.

– Förutom att vi forskare arbetar tätt med företagen medverkar tre doktorander i projektet och flera studenter genomför examensarbeten inom automation och ledarskap tillsammans med industriföretagen. Sammantaget handlar det om att samordna teknikutveckling och industriell organisation och ledarskap, säger Kristina Eriksson.

Mer flexibla robotar

– För att uppnå smart automation med människan i centrum kommer helt nya metoder att behövas för att beskriva en robots uppgifter, säger Fredrik Danielsson, professor i automation, Högskolan Väst. Vi måste överge nuvarande praxis med fasta programmerade beteenden och istället införa lösningar där roboten är mer flexibel och kan fatta egna beslut med hjälp av AI.

Ett av företagen som deltar i forskningsprojektet är Saab Group Aeronautics i Linköping:

– Vi har en del utmaningar med att produkterna ofta går i för låg produktionstakt för att de ska kunna bära en egen automationslösning. Det blir ofta ganska komplicerade lösningar, berättar Per-Anders Björk, Chief Industrialization Engineer, på Saab Group Aeronautics.

– Vi har valt att delta i projektet av flera skäl. Vi vill kunna motivera och implementera automation på ett enklare sätt och även få hjälp att motivera rent kollaborativa arbetsmoment. Vi hoppas kunna skapa en mer flexibel automationslösning som anpassar sig till aktuellt nuläge, till exempel vid materialbrist eller andra störningar. Vi hoppas också få en bättre förståelse för hur vi kan kravställa utrustningen i kommande projekt, säger Per-Anders Björk.

--------------------------------------

Forskningsprojektet PROWIL är det första stora tvärvetenskapliga projektet inom Högskolan Västs forskningsmiljö Primus där produktionsteknik och Industriellt Arbetsintegrerat Lärande samverkar för att bättre kunna hjälpa svensk industri att möta morgondagens utmaningar. Projektet löper över fyra år och finansieras av KK-stiftelsen. Mer om projektet

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Christina Axelsson

Christina Axelsson

Kommunikatör, forskning 0739-01 33 86
Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.