Gå direkt till innehåll
Johan Berlin vill genom sin nya studie bidra till bättre arbetsmiljö för personalen inom hemtjänsten.
Johan Berlin vill genom sin nya studie bidra till bättre arbetsmiljö för personalen inom hemtjänsten.

Nyhet -

Han sätter fokus på arbetsmiljön inom hemtjänsten

I jakten på en god arbetsmiljö i skuggan av pandemin hoppas han kunna bidra till bättre arbetsmiljö för personalen inom hemtjänsten. I sin kommande studie ska han undersöka hur enhetschefer hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål. Johan Berlin, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, har beviljats närmare 4 miljoner kronor till ett nytt forskningsprojekt.

I takt med att andelen äldre ökar i Sverige blir allt fler beroende av hemtjänst. Samtidigt visar utredningar att hemtjänstarbetet försvåras av till exempel stress, underbemanning och belastningsskador. En stor utmaning för personalen ligger i att inte inkräkta på tryggheten i brukarens hem och på samma gång ge en medicinskt korrekt vård. En studie av hur offentliga och privata hemtjänstverksamheter hanterar denna konflikt mellan sociala och medicinska mål kan bidra med kunskap som kan förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron inom hemtjänsten.

Johan Berlin, vid Högskolan Väst, tilldelas 3 990 000 kronor från Afa Försäkring, för att undersöka hur enhetschefer i landets samtliga kommuner och vårdpersonal och skyddsombud i fyra regioner hanterar motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten. Projektet pågår till och med december 2024 och förväntas visa vilka utmaningar enhetschefer och vårdpersonal i hemtjänsten ställs inför i vardagen och vad som påverkar personalens arbetsmiljö.

- Resultaten kan sannolikt ligga till grund för utvecklade rutiner för hur man kan hantera motsättningen mellan sociala och medicinska mål i hemtjänsten och kan på så vis bidra till en bättre arbetsmiljö för personalen, säger Johan Berlin.

  Totalt beviljades nio forskningsprojekt sammanlagt närmare 25 miljoner kronor av Afa Försäkring i årets tredje anslagsomgång. Afa Försäkring vill långsiktigt bidra till en god arbetsmiljö med färre arbetsskador och minskad ohälsa och stödjer därför forskning som främjar ett tryggt och friskt arbetsliv. Deras önskan är att forskningen ska komma till nytta i arbetslivet.

  Kontakt: Johan Berlin, professor i företagsekonomi, Högskolan Väst, 070–361 22 95, johan.berlin@hv.se.

  Ämnen

  Taggar

  Presskontakt

  Anna Hallberg

  Anna Hallberg

  Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
  Maria Derner

  Maria Derner

  Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06

  Relaterat material

  Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

  Arbetsintegrerat lärande, AIL, är Högskolan Västs övergripande profil och värdegrund för lärande, kunskapsutbyte och kunskapsutveckling. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

  Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och närmare 600 anställda.