Gå direkt till innehåll
Högskolans kliniska lärandecenter är central i arbetet med normmedvetet vårdande.
Högskolans kliniska lärandecenter är central i arbetet med normmedvetet vårdande.

Nyhet -

Högskolan Väst fokuserar på normkritisk vård

Svensk vård är ojämlik och kartläggningar visar på brister i vårdutbildningar avseende likabehandling och jämlik vård. Högskolan Väst arbetar systematiskt sedan några år med att förändra vårdutbildningarna och öka studenternas förmåga till ett normkritiskt arbetssätt. Nyligen knöts också en andra doktorand och en gästprofessor till högskolans normkritiska arbete.

Högskolan Väst har i samarbete med Västra Götalandsregionens Kunskapscentrum för Jämlik Vård (KJV) sedan 2015 bedrivit en kurs i normmedvetet vårdande för högskolans lärare på sjuksköterskeprogrammet. Programmets kurser har i den teoretiska delen normkritiska lärandemål och kurslitteratur som problematiserar olika normer. En central del i det normkritiska arbetet är numera också högskolans kliniska lärandecenter (KLC) på campus i Trollhättan, som invigdes förra året.

- KLC är en konkret lärmiljö för ett tryggt och säkert lärande innan studenten möter verkliga patienter. Här kan studenterna, förutom ren färdighetsträning, omsätta teoretiska kunskaper i normkritik genom simulerade vårdsituationer och rollspel, berättar Elisabeth Dahlborg, professor i vårdvetenskap vid Högskolan Väst.

Ny doktorand inom normmedvetenhet
I våras anställdes Ivan Andrés Castillo som doktorand i den nya forskarutbildningen Arbetsintegrerat lärande med inriktning vård. Han arbetar i ett projekt med det övergripande syftet att utforska lärares och studenters utveckling av kunskap om olika normativa uppfattningar. Det sammanhang där forskningen skall bedrivas är just på högskolans kliniska lärandecentrer (KLC). Ivan gick sjuksköterskeprogrammet 2006 - 2009 på Högskolan Väst.

- Det som lockade mig till att söka doktorandprojektet på Högskolan Väst var att forskningsområdet kändes innovativt, förankrat i samhället och inriktat mot framtiden. Att doktorandprojektet var på Högskolan Väst är ett stort plus. Jag hade läst till sjuksköterska på Högskolan Väst och har under alla mina yrkesverksamma år varit mycket nöjd med min grundutbildning, säger Ivan Andrés Castillo.

Jämlik vård i sikte
Under våren knöts även Henrik Eriksson till högskolan, som gästprofessor på 20 procent just inom det normkritiska området. Henrik Eriksson arbetar som professor på Röda Korsets högskola i Stockholm och arbetar bland annat med, internationell hälsa, diskurs, omvårdnad och genus.

Elisabeth Dahlborg gläds åt att området har fått förstärkning och är övertygad om att dessa insatser kommer att leda till bättre förutsättningar att bedriva jämlik vård.

- Vårdpersonal som i utbildning erhållit kunskap om jämlik vård kan på sikt öka premisserna för likvärdig och hållbar vård. När nu dessutom forskningsperspektivet adderas stärks området betydligt vilket också kommer att gagna vårdutbildningarna.

Kontakt: Elisabeth Dahlborg, Högskolan Väst, 0739-01 34 24

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55