Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst sluter avtal med ukrainskt universitet

Nyhet -

Högskolan Väst sluter avtal med ukrainskt universitet

Högskolan Väst har sedan många år tillbaka haft kontakter i Ukraina. Nu har kontakterna formaliserats i ett nytt samarbetsavtal mellan högskolan och ukrainska Dnipro Technical University (DTU).

- Högskolan Väst har på olika sätt samarbetat med DTU under åren, men det har mest handlat om enskilda kontakter. Vi har tagit emot besök och haft seminarier ihop, inte minst direkt efter Rysslands invasion i februari 2022. Nu har båda parter formaliserat samarbetet i ett avtal. Vi gör det för att kunna samarbeta mer strategiskt och stötta utvecklingen både på DTU och i Ukraina som helhet, säger Gunnar Peterson, rektorsråd för internationalisering vid Högskolan Väst.

Avtalet inleds med att studenter från Dnipro Technical University från och med hösten 2024 erbjuds att komma på utbyten och läsa en termin vid Högskolan Väst. Samtidigt ges även möjlighet för lärar- och forskarkontakter. Initialt kommer samarbeten inom statskunskap och ekonomi att prioriteras.

Gunnar Peterson berättar att lärosätena också tittar på en gemensam ansökan till Ukraine Cooperation Programme som leds av Svenska Institutet.

- Högskolan Väst blir alltmer global. Samarbetet med DTU ligger därför väl i linje med vårt ökade fokus på internationalisering. Men avtalet visar också på det stärkta engagemang vi haft för Ukraina sedan Rysslands invasion. Vi vill göra det vi kan för att bidra till att utveckla forskning och högre utbildning i landet, även när de befinner sig i krig, avslutar Gunnar Peterson.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:
Gunnar Peterson, rektorsråd för internationalisering
073-397 50 58

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.