Gå direkt till innehåll
Högskolan Väst vill vässa yrkesverksammas digitala kompetens

Nyhet -

Högskolan Väst vill vässa yrkesverksammas digitala kompetens

Idag genomsyrar digitalisering hela samhället och vi spenderar allt mer tid på nätet. För att hjälpa företag och kommuner att anpassa verksamheten efter en ständigt föränderlig, digital värld håller Högskolan Väst i höst två nya kurser för yrkesverksamma; sociala medier som marknadsföringsverktyg samt digitalisering och processutveckling.

Antalet uppkopplade enheter ökar ständigt och experter uppskattar att det idag finns över 30 miljarder installerade och uppkopplade enheter. Detta får konsekvenser för hur vi arbetar, interagerar, konsumerar nyhets- och underhållningsmedia, samt hur vi köper och säljer varor och tjänster.

Sociala medier
I och med det ökade antalet uppkopplade enheter världen över, ökar också tillgången till internet och sociala medier. I början av 2020 rapporterades det att 3.8 miljarder människor använder sig av sociala medier.

- Det ökande användningen av sociala medier innebär att nya sociala mötesplatser skapas och relationer mellan lärare och studenter, politiker och väljare och, inte minst, företag och kunder förändras, berättar kursansvarige Beata Jungselius, doktor i tillämpad IT på Högskolan Väst.

Marknadsföringsprinciperna är många gånger desamma, men sociala medier innebär nya mötesplatser och nya arenor. Därför har Högskolan Väst tagit fram en ny kurs; Sociala medier som marknadsföringsverktyg. Kursen riktar sig till den som vill få en fördjupad förståelse för hur de här nya framväxande arenornaser ut och fungerar.

- Vill du lära dig att förstå sociala medier, samt hur din målgrupp agerar och hur du når ut till dem med ditt budskap, då är det här rätt kurs för dig, förklarar Beata.

Digitalisering
Även den ökade digitaliseringen går hand i hand med att allt fler har tillgång till uppkopplade enheter. Digitalisering påverkar alla organisationer och branscher och brukar beskrivas som den fjärde industriella revolutionen. I praktiken innebär digitalisering att med hjälp av digital teknik effektivisera en verksamhet.

För att hjälpa organisationer att komma igång med digitalisering håller Högskolan Väst till hösten kurs i just Digitalisering och processutveckling. I kursen behandlas varför man ska digitalisera, vad man ska digitalisera och hur man gör. Den riktar sig till verksamheter som vill komma igång med digitalisering eller som skall vara del i ett digitaliseringsprojekt.

De två nya kurserna riktar sig mot både offentlig sektor och näringsliv. De är båda på 5 högskolepoäng och är utformade så att det skall gå att arbeta och studera parallellt.

Sisa anmälningsdag är 1 oktober. 

Kontaktuppgifter samt mer information om kurserna:

Sociala medier som marknadsföringsverktyg

Digitalisering och processutveckling

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Anna Tanderud

Anna Tanderud

Presskontakt Kommunikatör 0733-97 50 23
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55