Gå direkt till innehåll
Lantmäteristudenters fallstudie lockade fastighetsägare och politiker

Nyhet -

Lantmäteristudenters fallstudie lockade fastighetsägare och politiker

För andra året i rad bjöd studenterna på lantmäteriingenjörsprogrammet in till presentation av en fallstudie – denna gång av området Norra Hjulkvarn i Trollhättan.
– 47 studenter har arbetat med detta förslag under 9 veckor – vilket motsvarar 5 årsarbetskrafter, berättar läraren och initiativtagaren till presentationen, Marianne Carlbring.

I slutet av den treåriga lantmäteriingenjörsutbildningen knyts programmet ihop med en fallstudiekurs. I fallstudien har studenterna arbetat med ett område med industrikaraktär i centrala Trollhättan. De har gjort ett förslag där området har omvandlats till en boendemiljö med cirka 1 000 nya lägenheter med fokus på hållbarhet.

Det pågick livliga diskussioner runt om i Entré AIL dit tjänstemän och politiker från Trollhättan stad var inbjudna. Flera berörda fastighetsägare fanns också på plats för att ta del av studenternas arbeten.
– Det här är jättespännande, säger Peter Andersson, ordförande i byggnads- och trafiknämnden. Här presenteras bra arbeten som vi ser är relevanta. Det är kreativa lösningar som ger nya uppslag. Studenterna har ju haft helt fria händer och tänkt utanför boxen.

Johan Bengtsson, stadsbyggnadschef på Trollhättans stad, fyller i:
– Studenterna är väldigt duktiga, det är roligt att se. Deras förslag startar en tanke som kanske faller ut längre fram.

Lantmäteristudenten Jesper Moberg Larsson berättar att de har planlagt ett område i fallstudien, det vill säga tagit fram ett förslag på hur marken ska användas.
– Vår grupp har arbetat med campingområdet i Trollhättan. Där föreslår vi ett bostadsområde med både bostads- och hyresrätter samt grönområden, säger Jesper.

Studentstyrd projektorganisation

Kursen har organiserats i form av en studentstyrd projektorganisation med rullande ledarskap, i syfte att ta fram planeringsunderlag och detaljplaner med tillhörande handlingar. Enskilda fördjupningsstudier har också gjorts med fokus på hållbar utveckling.
– Målet med fallstudien var att komma så nära verkligheten som vi kan. Allt vi har lärt oss under utbildningen har nu knutits samman, säger Thedor Falck, som ingått i samma studentgrupp som Jesper.
– Detta är ett diskussionsinlägg från våra studenter. Ett alternativ för att utveckla Trollhättan och få till drygt 1 000 bostäder, avslutar Marianne Carlbring.


Till studenternas broschyr till fallstudien: Norra Hjulkvarn - Trollhättans nya hållbara stadsdel
Läs mer om högskoleingenjörsutbildningen Lantmäteriingenjör 180 hp


På bilden:
Studenterna Jesper Moberg Larsson (till vänster) och Thedor Falck (till höger).

Text: Anna Tanderud. Foto: Jonathan Hjort

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.