Gå direkt till innehåll
Bild från webinariet. Studenter från Högskolan Väst tillsammans med studenter från Glasgow Caledonian University.
Bild från webinariet. Studenter från Högskolan Väst tillsammans med studenter från Glasgow Caledonian University.

Nyhet -

Nya möjligheter för internationalisering på hemmaplan

Studenternas möjligheter till internationalisering har begränsats i och med Corona-pandemin. Men för de som studerar till specialistsjuksköterska på Högskolan Väst har nya sätt att mötas utformats som gjort internationellt utbyte möjligt. 

Högskolan Väst har sedan länge ett etablerat samarbete med Glasgow Caledonian University, vilket nu har tagit en ny form. Eftersom fysiska utbyten mellan lärosätena inte är ett alternativ i dagsläget har det i stället tagits initiativ till digitala webinarium för de som studerar till specialistsjuksköterska.

- Samarbetet mellan Högskolan Väst och Glasgow Caledonian University har funnits sedan länge. Att utbyta internationella erfarenheter genom webinarium är en ny möjlighet, vilket har prövats i en tidigare kurs. Nu har studenter i ytterligare två kurser på Högskolan Väst fått möjlighet att delta på gemensamma webinarium med studenter från Glasgow Caledonian University, förklarar Annelise Tilly Lund, universitetsadjunkt och en av organisatörerna för webinariet. 

Universitetslektor Susanne Andersson, även hon organisatör bakom webinariet, poängterar att utbyte inte måste ske på plats för att man ska ta med sig värdefulla insikter. 

- Man kan även på detta sätt visa på skillnader, likheter och möjligheter, säger Susanne. Det är en ny variant av internationalisering – internationalisering på hemmaplan.

Pre-diabetes och folkhälsa

Fokus under webinariet var pre-diabetes och folkhälsa, ämnen som är lika relevanta både för de svenska och skotska studenterna. De lite drygt 60 studenterna förde i blandade grupper diskussion utifrån sex case, patientfall som hade formulerats av lärarna i Sverige och i Scotland.

- Utifrån dessa patientfall, hur man gör man i Skottland och hur gör man i Sverige? Det var många saker där det fanns tydliga skillnader, men samtidigt var det mycket som var gemensamt för de båda länderna, förklarar Susanne.

Studenterna som deltog uttryckte att det var intressant att få ta del av skillnaderna och likheterna. Såhär löd några studentkommentarer efter webinariet.

”It was really interesting linking in with nurses from another country and finding out the differences and similarities”

”I really enjoyed learning about the healthcare in Sweden and getting to speak to the Swedish students. I learned that we are pretty much similar!”

Pre-diabetes, som var fokus, är inte bara ett folkhälsoproblem i Sverige, utan även i andra delar av världen och en av de stora vintesterna med webinarium som detta är att studenterna får med sig ett mer globalt perspektiv.

- Vi vill verkligen fortsätta jobba för att lyfta fram möjligheterna till internationalisering, för att få studenterna att förstå vilken tillgång det är att få denna möjlighet, säger Annelise. Dels att man ökar kunskapen inom ämnet, pre-diabetes, folkhälsoperspektivet och specialistsjuksköterskans roll, men också för att man får med sig ett globalt perspektiv.

Certificate of International Merits

Hela högskolans verksamhet ska genomsyras av ett internationellt perspektiv. De studenter som är intresserade av global hälsa får möjlighet att stärka sin akademiska, personliga och professionella utveckling inför kommande arbetsliv genom Certificate of International Merits.

Genom att delta i olika internationella aktiviteter, utomlands eller hemma, kan studenter samla meriter som leder fram till ett Certificate of International Merits. Webinarium som detta är ett exempel på en sådan meriterande aktivitet.

- Detta är ett bra alternativ för den som inte vill eller inte kan ut och resa, förklarar Susanne. Många kanske inte kan resa för att de har familj eller jobb parallell med sina studier, detta blir ju en möjlighet för dem att få internationaliseringsperspektivet under sina studier.

Här kan du läsa mer om Certificate of International Merits

Har du frågor kan du kontakta:

Annelise Tilly Lund

Susanne Andersson

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Relaterat innehåll

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.