Gå direkt till innehåll
Nytt forskningsprojekt: Vad händer när offentlig verksamhet återgår att drivas i egen regi?

Nyhet -

Nytt forskningsprojekt: Vad händer när offentlig verksamhet återgår att drivas i egen regi?

Vetenskapsrådet har beviljat närmare fem miljoner till ett nytt forskningsprojekt som ska studera vilka effekter det får när anläggningsboenden, ambulans och äldreboenden återgår att drivas i egen offentlig regi, så kallad backsourcing. Detta är viktigt med tanke på att det sannolikt blir vanligare att verksamheter växlar huvudmannaskap och kunskapen kring detta behöver utvecklas.

Under lång tid har offentlig verksamhet lagts ut på entreprenad. Tidigare forskning har främst fokuserat på verksamhet som läggs ut. Vad som inte studerats är hur och vilka effekter det får när verksamhet återgår att drivas i egen regi, så kallad backsourcing. Denna studies övergripande syfte är att skapa systematisk förståelse och bygga en teoretisk begreppsapparat om backsourcing och studera dess effekter.

- Detta har studerats internationellt men inte i svenska sammanhang. Vi behöver därför veta mer om dess omfattning, hur och varför det genomförs och vilka effekter det får för offentliga förvaltningar, entreprenörer och servicetagare avseende kostnader, kvalitet och kontroll, säger Johan Berlin, docent i företagsekonomi vid Högskolan Väst och ansvarig forskare.

Fokus på anläggningsboenden, ambulans och äldreboenden
De verksamheter som studeras har stat, landsting eller kommun som huvudman. De anlitade entreprenörerna driver sin verksamhet i aktiebolag, stiftelser, kooperativ eller ideella föreningar. Det gör det möjligt att jämföra erfarenheter av backsourcing från flera olika verksamheter och därigenom belysa fenomenet ur olika perspektiv. De verksamheter som kommer att studeras är; anläggningsboenden, ambulans och äldreboenden. Dessa verksamheter har valts för att de angår många, är samhällsrelevanta, pågår dygnet runt och är personalintensiva. De kan också ses som kärnverksamheter i välfärdssektorn. De verksamheter som studeras har tidigare varit utkontrakterade och har sedan återgått i egen regi.

- En ökad förståelse för backsourcing kan bidra till att förklara hur och varför kostnad, kvalitet och kontroll tar sig i olika uttryck i olika sammanhang, säger Johan Berlin.

Studien kommer kunna bidra till systematisk förståelse genom att det skapas en teoretisk modell om backsourcing. Det kan ge värdefulla insikter om vilka incitament som aktörerna har när verksamheter som drivits på entreprenad återtas i egen regi. Studien är angelägen eftersom den kan förklara vilka tillämpningar som görs. Meningen är att studiens resultat ska vara generaliserbara och gå att använda även inom andra områden.

Forskningen kommer genomföras under tre år och studien Backsourcing - när offentlig verksamhet återgår i egen regi har beviljats 4,8 miljoner från Vetenskapsrådet under 2017-2019.

Kontakt:
Johan Berlin, docent i företagsekonomi, Högskolan Väst, 0703-612295

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.