Gå direkt till innehåll
Premiär för Science Shops på Högskolan Väst

Nyhet -

Premiär för Science Shops på Högskolan Väst

Att samarbeta med offentlig sektor och näringsliv är något svenska högskolor och universitet är vana vid. Men kontakten med civilsamhället är generellt sett inte lika utbredd. Det vill Högskolan Väst ändra på genom en satsning på så kallade Science Shops.

- Historiskt har det nog varit så att många lärosäten funnit det enklare att samverka med offentliga organ och med företag. Civilsamhället är mycket mer decentraliserat och det finns ofta inte en tydlig samverkanspart. Det gäller att hitta former för samverkan med civilsamhället, och ett sådant är just Science Shops, säger Fredrik Sjögren, lektor i statsvetenskap på Högskolan Väst och en av de som leder arbetet.

Han berättar att Science Shops är ett koncept för att koppla ihop civilsamhälle och akademi, i syfte att skapa ny kunskap tillsammans. Själva namnet kommer av att de första sådana tillfällena hölls i nedlagda affärer i Nederländerna på 1960-talet. De första 20 åren var begreppet i mycket knutet till den framväxande miljörörelsen och dess behov av kunskap inom olika fält.

Konceptet innebär att representanter för civilsamhället möter forskare inom fältet. Genom diskussioner tas möjliga forskningsprojekt fram. Men det finns även möjligheter att koppla studenter, som exempelvis skriver examensarbeten, till avgränsade mindre frågeställningar inom de ämnen som diskuteras.

Arbetet har redan startat och drivs av två av högskolans centrumbildningar: Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum. Hittills har två Science Shops genomförts, en om inkludering och en om hållbar landsbygdsutveckling. Enligt Fredrik Sjögren har dessa varit givande och efter vida, inledande diskussioner har man lyckats formulera konkreta teman. Målsättningen är att öppna upp för fler ämnesområden framöver.

För högskolans del är man tydlig med vad satsningen ska leda till.

- Målet är att stärka högskolans roll som samhällsaktör. Lärosäten får aldrig bli isolerade öar eller bygga elfenbenstorn. Genom att prata och samverka utanför våra väggar stärker vi såväl det omgivande samhället, som högskolans forskning och utbildning. Det är en win-win, säger Fredrik Sjögren. 

För ytterligare information: 
Fredrik Sjögren, lektor i statsvetenskap
fredrik.sjogren@hv.se
0520-22 35 87 

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.