Gå direkt till innehåll
Ett vassare och mer tillgängligt Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska stärka tillverkningsindustrin i teknikomställningen.
Ett vassare och mer tillgängligt Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska stärka tillverkningsindustrin i teknikomställningen.

Nyhet -

Regionens industri stärks genom ny satsning på Produktionstekniskt Centrum

Produktionstekniskt Centrum i Trollhättan ska utvecklas för att stärka regionens tillverkningsindustri inför framtida utmaningar. Små och medelstora tillverkningsföretag får bland annat tillgång till avancerad utrustning och kunskap om nya tillverkningsmetoder.

Innovatum Science Park, IUC Väst och Högskolan Väst har fått medel från Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen till det nya projektet React PTC. Det handlar om att säkerställa tillverkningsindustrins förmåga i framtiden och bidra till ökad social hållbarhet.

Projektet utgår från tre huvudspår; ett attraktivt, tillgängligt och bättre rustat PTC. Det innebär bland annat:

  • PTC:s resurser i form av kunskap, utrustning och kompetens ska bli mer lättillgängliga för fler företag. Här ska de kunna testa nya tillverkningsmetoder och hämta nya kunskaper om produkt- och produktionsutveckling.
  • Labbmiljön ska förstärkas med en ny 3D-printer för metall med pulverbäddsteknik och laser som energikälla.
  • Industriföretagen ska tillsammans med projektparterna utveckla nya arbetssätt för att bredda rekryteringsbasen och på så vis nå ökad mångfald och kompetens.

– Högskolan Väst ska bidra med aktuell forskning och kompetens inom produktionsteknik i några av delprojekten. Exempelvis genom att delta i seminarier och workshops på olika teman, säger Lennart Malmsköld, programchef för forskningsmiljön Primus.

– Projektet är en viktig satsning som utvecklar PTC:s samverkan med regionens tillverkningsföretag ytterligare. Målet är framförallt att underlätta för små och mindre företag att ta till sig nya arbetssätt och teknologier så att de är väl rustade i den stora teknikomställning som pågår inom industrin.

-------------

React PTC är ett av nio projekt i Västra Götaland som beviljats stöd från React-EU. Projektets totala budget är 14,6 MSEK varav 75% finansieras av Tillväxtverket och 25% av Västra Götalandsregionen.

Mer information:

Nyhetsartikel från Innovatum Science Park

Pressmeddelande från Västra Götalandsregionen

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.