Gå direkt till innehåll
- Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, säger Svante Augustsson på Högskolan Väst, programansvarig för det nya programmet Automationsingenjör..
- Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, säger Svante Augustsson på Högskolan Väst, programansvarig för det nya programmet Automationsingenjör..

Nyhet -

”Sverige behöver fler ingenjörer”

Just nu håller landets unga vuxna på att forma sina drömmar och leta efter den utbildning som passar dem, inför sista ansökan till landets lärosäten den 15 april. En som hoppas på att fler väljer en ingenjörsutbildning är Svante Augustsson, programansvarig för en av Högskolans Västs ingenjörsutbildningar, den helt nya Automationsingenjör:
- Sverige behöver fler ingenjörer. Automation och elektrifiering revolutionerar vår industri och samhälle i en takt som aldrig tidigare skådats. Därför erbjuder vi nu den här nya ingenjörsutbildningen.

Svante Augustsson fortsätter:

- Med fler utbildade ingenjörer kan vi möta framtidens behov av kompetens som följer av industrins gröna och digitala omställning.

Nästa generations automationsingenjörer behövs

Högskolan Väst erbjuder flera ingenjörsutbildningar där alltså Automationsingenjör är ny för i år. Svante Augustsson menar att den globala övergången från fossila bränslen till smarta, elektrifierade lösningar kräver en ny förståelse och förnyad kompetens inom industriell automation och elektroteknik.

- Det finns ett stort behov av nästa generation av automationsingenjörer med specialisering inom elektroteknik, för att möta de krav som ställs på en hållbar och konkurrenskraftig industri.

  Programmet Automationsingenjör 180 hp ger en solid grund inom industriell automation och elektroteknik. Studenten blir förberedd för att vara i frontlinjen av den snabbt framväxande elektrifieringen och automatiseringen.

  - Under utbildningen utforskas ämnen som robotteknik, elmaskiner, reglerteknik, hållbarhet och systemintegration för att ge en bred förståelse och de praktiska färdigheter som krävs för att forma den framtid vi rör oss mot, berättar Svante Augustsson.

   Tät koppling till branschen

   Arbetsintegrerat lärande genomsyrar hela utbildningen. För att möta den snabba utvecklingen i branschen har högskolan täta kontakter med en mängd olika företag, både i branschråd och i de regelbundna kontakterna med företag. Många av lärarna har arbetat, eller arbetar, utanför högskolan. Detta ger en direkt koppling mellan högskolan och branschen, med projekt och examinationsuppgifter hämtade från företagens dagliga verksamhet.

   - Detta bidrar till att man som student efter examen har de kunskaper branschen efterfrågar, säger Svante Augustsson.

    Teorin kopplas till praktik genom laborationer och studiebesök och många moment i utbildningen ges av lärare verksamma inom industriforskningen på högskolan och Produktionstekniskt centrum på Innovatum i Trollhättan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete som oftast genomförs direkt på ett företag med problemställningar eller uppdrag de behöver hjälp med.

    Tillverkningsindustrin, energisektorn, sjukvård och transport

    Arbetsmiljön för en automationsingenjör kan variera beroende på bransch och företag. De kan jobba inom tillverkningsindustrin, energisektorn, sjukvård, transport, eller andra områden. Oavsett var de arbetar är deras arbete kritiskt för att effektivisera och förbättra processer och göra våra samhällen mer hållbara och konkurrenskraftiga.

    - Jag hoppas att fler vill vara en del av denna spännande resa mot en mer automatiserad och elektrifierad värld. Kompetensen är efterfrågad, säger Svante Augustsson.

     Om utbildningen Automationsingenjör 180 hp: Högskolan Väst - Automationsingenjör (hv.se)

     Utbildningar inom teknik på Högskolan Väst: Högskolan Väst - Teknik (hv.se)

     Kontakt:

     Svante Augustsson, programansvarig Automationsingenjör 180 hp, Högskolan Väst, svante.augustsson@hv.se, 0701-03 99 05

     Ämnen

     Kategorier

     Kontakter

     Anna Hallberg

     Anna Hallberg

     Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92

     Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

     Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

     Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.