Gå direkt till innehåll
Morgan E Andersson och Jarmo Uusitalo - numera kommunalråd i Mellerud respektive Uddevalla.
Morgan E Andersson och Jarmo Uusitalo - numera kommunalråd i Mellerud respektive Uddevalla.

Nyhet -

Två högskoleanställda är nya kommunalråd

Från och med årsskiftet har Sveriges kommuner bemannat sina nya kommunalrådsposter efter höstens val. Två medarbetare från Högskolan Väst intar centrala positioner i Uddevalla respektive Melleruds kommun.

I Mellerud är Morgan E Andersson (C) kommunstyrelsens nya ordförande, tillika kommunens enda kommunalråd. Där är det Centerpartiet, Moderaterna, lokala KommunPartiet Mellerud, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna som enats om en gemensam plattform för mandatperioden 2019-2022. Tillsammans får de sex partierna 16 av de 31 mandaten. Morgan Andersson var fram till årsskiftet avdelningschef på Institutionen för ekonomi och IT på Högskolan Väst men tar nu en paus från detta under kommande fyra år.

I Uddevalla har Jarmo Uusitalo (MP) tillträtt som kommunstyrelsens förste vice ordförande och blir därmed ett av tre kommunalråd. I Uddevalla är det allianspartierna Moderaterna, Centern, Liberalerna och Kristdemokraterna i samverkan med Uddevallapartiet och Miljöpartiet som valt att samarbeta och som tillsammans får 32 mandat och därmed majoritet i kommunfullmäktige. Jarmo Uusitalo arbetade fram till årsskiftet på IT-avdelningen på Högskolan Väst som IT-tekniker, och har också tidigare varit fackordförande för ST på högskolan. För Jarmo innebär det att han är tjänstledig kommande mandatperiod på fyra år.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.