Gå direkt till innehåll
Uppdragsutbildning åtgärdad

Nyhet -

Uppdragsutbildning åtgärdad

I april månad fick Högskolan Väst kritik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, i en granskning gällande uppdragsutbildningen till Fastighetsmäklare 120 hp som genomförs tillsammans med Företagsekonomiska Institutet, FEI. Efter analys och genomlysning har nu ett antal åtgärder vidtagits angående den kritik som framfördes och en redogörelse är inskickad till UKÄ.

- Vi upprättade omedelbart en åtgärdsplan och vi har nu åtgärdat det som påpekades och detta har vi nu meddelat UKÄ i en skriftlig redogörelse, säger Jan Theliander, prorektor vid Högskolan Väst.

  Det som UKÄ anmärkte på handlade i korthet om att utbildningen bedrevs på ett sådant sätt att gällande förordningar åsidosatts. Kritiken avsåg punkter som rörde kvalitetssäkring, lärarresurser och examinationer.

  Fler lärare anställda på högskolan
  I den åtgärdsplan som nu till stora delar redan är implementerad har förändringar och förtydliganden skett när det gäller undervisande lärare, kursupplägg, hur examinationer går till, utbildningens marknadsföring samt ansvarsförhållanden mellan Högskolan Väst och FEI.

  - Vi har bland annat säkerställt att de lärare som undervisar på utbildningen är anställda som lärare på högskolan för att begränsa omfattningen av externa lärarresurser, säger Thomas Winman, ansvarig prefekt på Institutionen för ekonomi och IT som ansvarar för den aktuella uppdragsutbildningen.

   För att kvalitetssäkra examinationen har Institutionen för ekonomi och IT vidtagit flera åtgärder avseende examinationsprocessen. Förutom att examinator ska vara anställd vid högskolan finns nu rutiner så att samtliga lärare som är involverade i examination genom exempelvis provkonstruktion och rättning är anställda vid högskolan.

   Tät dialog med FEI
   Högskolan och FEI har fört diskussioner om ett nytt, omarbetat samarbetsavtal för att tydligare definiera samarbetet och parternas olika åtagande och ansvarsområden. Nu gällande avtal mellan FEI och Högskolan Väst från 2017 har sagts upp i ömsesidighet från båda parter. För att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad under uppsägningstiden och utfasningsperioden har delar av samarbetsavtalet som förtydligar parternas roller och ansvar omarbetats.

   Högskolans ambition med att bedriva uppdragsutbildning är att möta behov av kompetensförsörjning hos anställda i såväl offentlig som i privat verksamhet.

   - Vi ska fortsätta att utveckla vår uppdragsutbildning. Det är en viktig och nödvändig del av vårt uppdrag att bidra till kompetensförsörjning och det livslånga lärandet, säger Jan Theliander.

    Kontakt:
    Jan Theliander, prorektor, Högskolan Väst, jan.theliander@hv.se , 0733-97 50 86

    Ämnen

    Kategorier

    Regioner

    Presskontakt

    Anna Hallberg

    Anna Hallberg

    Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
    Maria Derner

    Maria Derner

    Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06

    Relaterat innehåll

    Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

    Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

    Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.