Gå direkt till innehåll
Högskolan Västs forskare är nationellt ledande inom svetsbaserad additiv tillverkning. Finansieringen från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen kan vidareutvecklas.
Högskolan Västs forskare är nationellt ledande inom svetsbaserad additiv tillverkning. Finansieringen från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen kan vidareutvecklas.

Pressmeddelande -

74 miljoner kronor stärker högskolans forskningsmiljö Primus

Högskolan Västs forskningsmiljö Primus har fått anslag på närmare 74 miljoner kronor av KK-stiftelsen för 2022. Finansieringen gör det möjligt att driva elva nya forskningsprojekt inom produktionsteknik och lärande. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning. Flera nya forskningssatsningar kan också startas.

Den totala summan som KK-stiftelsen beviljat är 74 miljoner kronor. Därutöver kommer företagen att bidra med omkring 60 miljoner kronor. Tillsammans med högskolas egna medel motsvarar det totalt drygt 145 miljoner kronor.

– Det är mycket positivt och glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Projekten som beviljats är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.

Vidareutveckla spetskompetens inom additiv tillverkning

I det största projektet, Dedicate, kommer forskarna att vidareutveckla den spetskompetens som högskolan redan har etablerat inom svetsbaserad additiv tillverkning. Tillverkningsmetoden har under de senaste åren utvecklats i nära samverkan med företag som GKN Aerospace, Alfa Laval, Permanova, BAE Systems Hägglunds med flera. Projektet ska pågå under åtta år och kommer att engagera 25 forskare inom produktionsteknik. Forskarteamet kommer därmed att utökas med ett antal nya doktorander och seniora forskare.

Nya forskningssatsningar

Finansieringen innebär också att forskningsmiljön kan förstärkas med nya lektorer och ett antal nya forskningssatsningar, till exempel:

  • En helt ny satsning handlar om att undersöka hur digitala verktyg kan användas för att skapa hållbara och hälsofrämjande arbetsplatser. Forskningen ska genomföras i nära samverkan med ett antal företag.
  • En nyrekryterad lektor ska studera hur återvinning av litiumjonbatterier till elbilar kan genomföras med hjälp av automationslösningar.
  • En av högskolans logistikforskare ska arbeta deltid hos skogsindustriföretaget Södra för att utveckla nya system för logistikflöden tillsammans med företaget.
  • I ett annat projekt undersöks om motorer i tunga fordon kan bli mer miljövänliga genom att ytbelägga komponenter med hjälp av termisk sprutning.

Bygger vidare på en stark forskningsmiljö

Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö”. Den bygger vidare på två av högskolans sedan tidigare väletablerade forskningsområden – produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande – och den nära samverkan som finns med industrin.

Inför varje år måste en verksamhetsplan godkännas av KK-stiftelsen för att finansiering ska beviljas. Där beskrivs önskade satsningar inom Primus tre kärnområden; Produktionsprocesser, Produktionssystem och Industriellt arbetsintegrerat lärande (I-AIL).

– Högskolan Väst går under 2022 in på sitt femte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätets arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

Kontakt: Lennart Malmsköld, programchef, Högskolan Väst, 0721-60 01 53

---------------------

OM FORSKNINGSMILJÖN PRIMUS VID HÖGSKOLAN VÄST

Forskare och näringsliv utvecklar ny kunskap tillsammans för att göra svensk industri mer konkurrenskraftig. Teknik och lärande kombineras på ett unikt sätt. Forskningen drivs inom tre fokusområden: produktionsprocesser, produktionssystem och industriellt Arbetsintegrerat lärande.

Forskningsmiljön Primus etablerades av Högskolan Väst 2018 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus ingår i KK-stiftelsens program ”KK-miljö”. Läs mer på hv.se/primus

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kontakter

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.