Gå direkt till innehåll
Högskolan Västs sjuksköterskeutbildning håller hög kvalitet

Pressmeddelande -

Högskolan Västs sjuksköterskeutbildning håller hög kvalitet

Idag kom besked från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, kring den uppföljning som gjorts av kvalitetsutvärderingen av högskolans sjuksköterskeutbildning. Utbildningen, som bedömdes bristande i samband med utvärderingen för drygt ett år sedan, bedöms nu återigen uppfylla kvalitetskraven och ges omdömet Hög kvalitet.

För drygt ett år sedan utvärderades landets alla sjuksköterskeutbildningar. De lärosäten som fick synpunkter har nu haft ett år på sig att se över detta. Bedömarna anser att de åtgärder högskolan vidtagit det senaste året har gjort att man nu uppfyller samtliga examensmål.

- Det känns skönt att få fastställt att det stora arbete vi lagt ner gett resultat. Vi har arbetat utifrån en särskild åtgärdsplan för att hantera de synpunkter som Universitetskanslersämbetet lämnade i februari förra året. Främst har arbetet inriktats på examensarbetet där vi har genomfört förändringar för att göra studenterna mer förberedda inför sitt examensarbete. Det innebär bland annat att vi förbättrar deras möjligheter att kritiskt granska, bedöma och använda relevant information, säger Eva Brink, prefekt för Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur vid Högskolan Väst.

Förutom detta har högskolan ytterligare förstärkt lärarresurserna med bland annat fler professorer och docenter. Till detta arbetar man på utbildningen numera med den så kallade portfoliometodiken inom den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Där sätter studenten mål och reflekterar över sin egen kompetensutveckling vilket hjälper dem att ta ansvar för sin egen kunskaps- och kompetensutveckling.

- Detta och flera andra insatser gör att studenten ännu bättre kan utveckla sin kunskap och kompetens och därmed också bidra till utveckling av sjuksköterskeprofessionen, säger Eva Brink.

I nuläget är det cirka 500 studenter som läser till sjuksköterska på Högskolan Väst.Sjuksköterskeutbildningen har alltid haft höga söksiffror och är en viktig utbildning för högskolan och omgivande region. 

Kontakt: Eva Brink, prefekt, Högskolan Väst, 0708-92 22 10

Ämnen

Taggar


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet på arbetslivsnära utbildning. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL, i utbildning och forskning och vi har regeringens uppdrag att utveckla modeller för AIL. Aktiv samverkan med omvärlden är därför en självklarhet för oss.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92