Gå direkt till innehåll
Att ytbelägga en hel vägg i en operationssal med ett virusdödande skikt kan bli möjligt.
Att ytbelägga en hel vägg i en operationssal med ett virusdödande skikt kan bli möjligt.

Pressmeddelande -

Kan termisk sprutning skydda mot Coronavirus?

Ett helt nytt användningsområde för termisk sprutning ska nu testas. Professor Nicolaie Markocsan vid Högskolan Väst undersöker om det går att skapa fotokatalytiska ytor som dödar virus och bakterier genom att spruta på skikt av titanoxid. Det kan i så fall göra stor nytta på ytor som förorenas i offentliga miljöer.

– Vi har tidigare forskat om lösningar för att rena vatten i vattentankar med fotokatalytiska ytbeläggningar. Den typen av ”renande ytskikt” används idag även för att rena luft i hus med mera, säger Nicolaie.

När coronaviruset SARS upptäcktes i Kina i början av 2000-talet gjorde kinesiska forskare försök att skapa fotokatalytiska ytor som dödar virus. Nicolaie har studerat forskningsresultaten och mycket tyder på att det fungerade.

– Det är oklart vilken teknik de använde för att belägga ytorna. Min idé är att använda termisk sprutning för att belägga ytor med en blandning av titanoxiderna anatas och rutil. Båda har bakterie- och virusdödande egenskaper. Vi söker nu efter partner i Sverige som kan bidra med bioteknisk kompetens, förklarar Nicolaie.

Tester startar i augusti
Projektet startar i augusti och går ut på att testa om termisk sprutning med pulver och/eller suspension fungerar tekniskt för att belägga de fotokatalytiska ytorna och hur väl det skyddar mot bakterier och virus.

– Fördelen med termisk sprutning är att man enkelt kan skala upp till ytbeläggning av stora ytor. Det skulle vara fullt möjligt att ytbelägga en hel vägg i till exempel en operationssal.

Det råder ingen tvekan om att den här typen av bakterie- och virusdödande beläggningar kan vara intressant för många användningsområden. Nicolaie nämner framförallt luftrenande filter i olika miljöer.

– Om tekniken fungerar väl kommer vi att ansöka om forskningsanslag för att gå vidare med arbetet. Det här är ett mycket spännande användningsområde för termisk sprutning.

SÅ FUNGERAR EN FOTOKATALYTISK YTA

När ett fotokatalytiskt material som titanoxid exponeras för ultraviolett ljus skapas en elektrisk spänning i materialet. Detta startar i sin tur en oxidationsprocess som dödar organiska partiklar som exempelvis virus och bakterier.

Flera Coronarelaterade projekt
Detta projekt är ett av fem Coronarelaterade forskningsprojekt på Högskolan Väst som tilldelats särskilda medel för att snabbt kunna komma igång med sin forskning. Här hittar du information om de övriga fyra projekten.

Kontakt
Nicolaie Markocsan, professor i produktionsteknik, nicolaie.markocsan@hv.se, 0721-60 01 01

Ämnen

Kategorier


Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Presskontakt

Anna Hallberg

Anna Hallberg

Presskontakt Pressansvarig kommunikatör 0733-97 50 92
Maria Derner

Maria Derner

Presskontakt Kommunikationschef 0739-01 33 06
Stefan Kudryk

Stefan Kudryk

Presskontakt Kommunikatör, PR 0739-01 34 55

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik, AIL samt barn- och ungdomsvetenskap, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 13 000 studenter och 750 anställda.