Gå direkt till innehåll

Ämnen: Ingenjörskonst

Möjligheter och utmaningar inom kompetensutveckling, AI och skiftet till en klimatneutral industri är i fokus på Swedish Production Symposium 2024 i Trollhättan. Foto: iStock.

Hållbar framtid i fokus när hela produktionsbranschen samlas på Högskolan Väst

23–26 april möts akademi, forskare och industri på Swedish Production Symposium 2024 på Högskolan Väst för att utbyta kunskap och insikter om hur vi kan uppnå en mer hållbar produktion genom avancerad teknik, automation och smart lärande. – Vi måste utmana de nuvarande metoderna, inte bara i hur produkter används utan också i hur de produceras, säger Henrik Runnemalm, GKN Aerospace.

Visa mer

Högskolan Väst – Arbetsintegrerat lärande

Högskolan Väst i Trollhättan är en högskola som erbjuder arbetslivsnära utbildningar i modern studiemiljö. Vår profil är arbetsintegrerat lärande, AIL. Vi är övertygande om att kunskap och utveckling bäst skapas i mötet mellan akademi och omvärld. Högskolan har regeringens särskilda uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel med omvärlden. Tillsammans förändrar vi.

Högskolan Väst har ett brett utbildningsutbud, gott söktryck och studenterna har en god etableringsgrad på arbetsmarknaden. Forskningen vid Högskolan Väst är profilerad mot produktionsteknik och Arbetsintegrerat lärande, AIL, och genomförs i samverkan med det omgivande samhället. Högskolan finns centralt i Trollhättan med 14 000 studenter och 750 anställda.