Pressmeddelande -

Journal of Clinical Microbiology publicerar nya sexårsdata för longitudinell effekt av Aptima HPV Assay

Nya data som nu publicerats bekräftar att Aptima HPV assay är validerad med klinisk effekt i upp till sex år1, vilket gör den till en av endast två analyser som har denna evidens för effekt. Studien av sex års longitudinella kliniska prestanda av det mRNA-baserade Aptima HPV-testet (AHPV) i en screeningpopulation under ledning av professor Thomas Iftner, chef för Institutet för medicinsk virologi och epidemiologi vid universitetet i Tübingen i Tyskland, har publicerats i Journal of Clinical Microbiology.

Viktiga resultat visar:

 • Aptima® HPV har samma förträffliga sensitivitet, men signifikant förbättrad specificitet jämfört med den HPV DNA-analys som utgör referens.
 • Samma utmärkta känslighet – Aptima HPV:s relativa känslighet jämfört med HC2 var 91,5% för CIN3+ och de negativa prediktiva värdena var 99,8 (99,5–99,9) för HC2 och 99.7 (99,4–99,8) för Aptima HPV.1 Dessa data visar att longitudinella prestanda för Aptima HPV över sex år är jämförbara med HC2-testet.1
 • Signifikant förbättrad specificitet – Aptima HPV Assay (som är inriktad på mRNA av aktiv HR-HPV) har signifikant högre specificitet (skillnad, 1,2% [95% CI, 0,87% till 1,48%]) än dagens referensanalys; p<0,001.2,3 Detta minskar kliniska falskt positiva tester med 23 procent jämfört med den DNA-baserade benchmark-analysen och besparar kvinnor onödig uppföljning i form av undersökningar och överbehandling samt därmed förknippad ångest och osäkerhet4,5 samtidigt som belastningen och kostnaderna för vården minskar.5 I en population på en miljon kvinnor över 30 års ålder skulle 4,9 procent vara Aptima-positiva medan 6,1 procent skulle vara HC2-positva vilket i sin tur skulle innebära att 12 000 färre kvinnor remitterades till onödiga uppföljande undersökningar.*

Då länder över hela Europa rör sig mot screeningprogram med intervaller om 3–5 år innebär dessa resultat att laboratorier kan vara förvissade om att Aptima HPV är en effektiv screeningmetod.

Humana papillomvirus (HPV) har visat sig vara involverade i utvecklingen av precancerösa förändringar och cancer i livmoderhalsen.6 Detta har lett till utveckling och bred användning av analyser som med hög känslighet detekterar högriskstammar av HPV i screeningprogram.7,8,9,10

De allra flesta HPV-infektionerna är ofarliga och hanteras naturligt av immunsystemet. Således minskar noggrann diagnos onödig ångest som orsakas av feldiagnos3 och överbehandling samt de därmed förknippade kostnaderna för sjukvården.4 På grund av det stora antalet kvinnor som ingår i en screeningpopulation kommer även en liten skillnad i analysens exakthet att ha en betydande inverkan. Analyser som riktar in sig på mRNA [aktiviteten] av onkogenerna E6/E7 har högre specificitet1,11,12,13,14,15 vilket avsevärt förbättrar situationen för kvinnor och därmed för hela samhället.

Således har varje HPV-analys sin egen targeting-strategi och därmed associerade individuella prestanda för känslighet och specificitet, och det finns en distinkt brist på överensstämmelse mellan olika DNA-HPV-analysresultat15 (endast 40% överensstämmelse). Därför måste varje HPV-analys ge sin egen evidens på longitudinell klinisk effekt. Hittills är HC2 den enda DNA-HPV-analysen med longitudinell evidens som stödjer säker användning i screeningprogram med intervall på mer än 4 år.16

Författarens kommentar
"Aptima HPV-testet är det enda i sitt slag att uppvisa avsevärt högre specificitet än referensanalysen HC2, eftersom den detekterar mRNA hos centrala virala onkogener i motsats till detektion av själva genen. Detta resulterar i färre kliniskt irrelevanta, tillfälliga infektioner som feldiagnostiseras. Som ett resultat minskas antalet falskt positiva testresultat. Detta gynnar också hälsovårdssystemet så att läkare kan koncentrera sig på att behandla de patienter som behöver det."

Professor Thomas Iftner, Universitetet i Tübingen, Tyskland

Se även intervju med Thomas Iftner i Onkologi i Sverige:Missar bakom ökning av cervixcancer ”DNA- OCH mRNA-METODER LIKVÄRDIGA”

---------------------------------------

Studien1
10 400 kvinnor i åldrarna 30–65 år screenades i tysk öppenvårdsgynekologi. Alla prover samlades och testades centralt genom LBC-, AHPV- och HC2-analyser. Alla värden beräknades baserat på kontrollhistologi. Som uppföljning blev 411 kvinnor med positiva testresultat och utan behandling följda i fem år med årlig testning med LBC-, AHPV- och HC2-analyser. Därutöver samlades, efter sex år i median efter baslinjen, cervixprover in från 3 295 slumpvis valda kvinnor som testat trippelnegativt vid baslinjen och testades om.

Aptima HPV Assay
Aptima HPV Assay är inriktad på de högrisktyper av HPV som utgör det största hotet mot kvinnor.1,6,12 DNA-tester detekterar vissa HPV-gener, men kan inte differentiera mellan blotta förekomsten av virus och aktiv infektion. I kontrast till detta detekterar mRNA-tester transkript av virala gener som endast förekommer om det finns infekterade celler.2Medan andra HPV-analyser är inriktade på DNA är Aptima HPV inriktad på mRNA som detekterar förekomsten och aktiviteten av infektion med högrisk-HPV.9,11,12 Aptima HPV detekterar mRNA av onkogenerna E6/E7 mRNA som är indikativt för de HPV-infektioner som är mer sannolika att orsaka livmoderhalscancer.1,12,13

Livmoderhalscancer i Sverige
Varje år drabbas över 500 kvinnor i Sverige av livmoderhalscancer och långt över 100 dör av sjukdomen. Livmoderhalscancer är rankat som den fjärde vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen.17

Referenser:

 1. Iftner T et al. J. Clin. Microbiol, 2018; (e-publication ahead of print)
 2. Iftner et al., (GAST) J. Clin. Microbiol. 2015
 3. Haedicke J, Iftner T. Journal of Clinical Virology 76 (2016) S40–S48
 4. McCaffery et al. Sex Transm Infect. 2006;82(2):169–74
 5. Sauter J et al., Acta Cytologica 2014;58:162–166
 6. Graham S., Clinical Science (2017) 131 2201–2221
 7. Arbyn M et al., 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F88–F99
 8. Dillner J. 2013. Curr Opin Obstet Gynecol 25:11–16.
 9. Castle P et al., 2012. Vaccine 30(Suppl 5):F117–F122
 10. Saslow D et al,. 2012. Am J Clin Pathol 137:516–542
 11. Sawaya, et al. Obstet Gynecol. 2015;125(2):308-10
 12. Tinelli A et al., Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):767-71
 13. Cuschieri K et al., J Med Virol. 2004 May;73(1):65-70
 14. Aptima HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic, Inc., 2015
 15. Ge Y et al., Cancer Cytopathol 2017;125:652-7
 16. Pubmed search of HPV DNA assays with longitudinal evidence of over 3 years
 17. Socialstyrelsens statistikdatabas. Läst 2018-10-15

* Beräkning baserad på förbättring av specificitet8

Relaterade länkar

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • screening
 • mrna
 • livmoderhalscancer
 • tomas iftner
 • journal of clinical microbiology

Hologic, Inc. är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure. 

För ytterligare information om Hologic, besök www.hologic.com

Kontakter

Johan Larsson

Presskontakt Nordisk marknadschef Diagnostics +46 72 501 49 00

Relaterat innehåll