Pressmeddelande -

Region Skåne bäst i Sverige på screening för livmoderhalscancer

Region Skåne utmärker sig i positiv mening när det gäller screening för livmoderhalscancer.

Det framkommer när Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) i sin årsrapport delar ut årets guldstjärna till Region Skåne.

Region Skåne var också först i Sverige med att introducera mRNA-baserad HPV-testning.

Region Skåne tilldelas guldstjärnan med motiveringen att de är ”en av de tre regioner som har lägst incidens av cervixcancer. Regionen har – i motsats till en del andra regioner – inte haft någon ökad cervixcancerincidens på̊ senare år. Täckningsgraden har stadigt ökat under en lång följd av år och ligger idag på̊ 83 procent – även i åldersgruppen 50–70 år vilket är högst i hela Sverige. Man var också̊ tidigt ute med att införa både HPV-screening och organiserad självprovtagning för icke-deltagare.”

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention, NKCx, har hundra procent nationell täckning av data om inbjudningar, cellprover och vävnadsprover från cervixi sin analysdatabas. NKCx har också, enligt egen beskrivning, ett processregister med i realtid åtkomliga data från vårdkedjans alla steg som idag täcker 45 procent av den kvinnliga befolkningen och byggs ut nationellt för kvalitetsutveckling och stöd för vårdprocesserna. Styrgruppsordförande och registerhållare är professor Joakim Dillner, forsknings- och utbildningschef på Karolinska Universitetslaboratoriet, och sedan 1980-talet ledande inom svensk forskning kring humana papillomvirus.

Region Skåne var också först i Sverige med att introducera mRNA-baserad HPV-testning med Aptima HPV Assay, en teknik som har samma förträffliga sensitivitet, men signifikant förbättrad specificitet jämfört med DNA-baserade tester som fortfarande används i flera regioner.1,2

Tack vare den högre specificiteten minskar antalet kliniska falskt positiva tester med 23 procent jämfört med den DNA-baserade analys som idag betraktas som benchmark. Detta i sin tur besparar kvinnor onödig uppföljning i form av undersökningar och överbehandling samt därmed förknippad ångest och osäkerhet3,4 samtidigt som belastningen och kostnaderna för vården minskar.5

Professor Joakim Dillner var också en av de forskare som under ledning av professor Ola Forslund vid Lunds universitet i en stor, svensk studie år 2018 visade att HPV-mRNA-testning har liknande longitudinell känslighet som HPV-DNA-testning, vilket innebär att det är säkert att använda Aptima HPV för livmoderhalscancerscreening.5

Om Aptima HPV Assay
Aptima HPV Assay är inriktat på de högrisktyper av HPV som utgör det största hotet mot kvinnor.6,7 DNA-tester detekterar vissa HPV-gener, men kan inte differentiera mellan blotta förekomsten av virus och aktiv infektion. I kontrast till detta detekterar mRNA-tester transkript av virala gener som endast förekommer om det finns infekterade celler.8 Medan andra HPV-analyser är inriktade på DNA är Aptima HPV inriktat på mRNA som detekterar förekomsten och aktiviteten av infektion med högrisk-HPV.7,9

Aptima HPV detekterar mRNA av onkogenerna E6/E7 mRNA som är indikativt för de HPV-infektioner som är mer sannolika att orsaka livmoderhalscancer.7, 9–12


 1. Iftner T, Neis KJ, Castanon A, Landy R, Holz B, Woll-Herrmann A, Iftner A, Staebler A, Wallwiener D, Hann von Weyhern C, Neis F, Haedicke-Jarboui J, Martus P, Brucker S, Henes M, Sasieni P. Longitudinal Clinical Performance of the RNA-Based Aptima Human Papillomavirus (AHPV) Assay in Comparison to the DNA-Based Hybrid Capture 2 HPV Test in Two Consecutive Screening Rounds with a 6-Year Interval in Germany. J Clin Microbiol. 2019 Jan 2;57(1). pii: e01177-18. doi: 10.1128/JCM.01177-18. Print 2019 Jan.
 2. Iftner T, Becker S, Neis KJ, Castanon A, Iftner A, Holz B, Staebler A, Henes M, Rall K, Haedicke J, von Weyhern CH, Clad A, Brucker S, Sasieni P. Head-to-Head Comparison of the RNA-Based Aptima Human Papillomavirus (HPV) Assay and the DNA-Based Hybrid Capture 2 HPV Test in a Routine Screening Population of Women Aged 30 to 60 Years in Germany. J Clin Microbiol. 2015 Aug;53(8):2509-16. doi: 10.1128/JCM.01013-15. Epub 2015 May 27.
 3. McCaffery K, Waller J, Nazroo J, Wardle J. Social and psychological impact of HPV testing in cervical screening: a qualitative study. Sex Transm Infect. 2006 Apr;82(2):169-74.
 4. Sauter JL, Mount SL, St John TL, Wojewoda CM, Bryant RJ, Leiman G. Testing of integrated human papillomavirus mRNA decreases colposcopy referrals: could a change in human papillomavirus detection methodology lead to more cost-effective patient care?Acta Cytol. 2014;58(2):162-6. doi: 10.1159/000358246. Epub 2014 Feb 12.
 5. Forslund O, Miriam Elfström K, Lamin H, Dillner J. HPV-mRNA and HPV-DNA detection in samples taken up to seven years before severe dysplasia of cervix uteri. Int J Cancer. 2019 Mar 1;144(5):1073-1081. doi: 10.1002/ijc.31819. Epub 2018 Oct 4.
 6. Graham SV. The human papillomavirus replication cycle, and its links to cancer progression: a comprehensive review. Clin Sci (Lond). 2017 Aug 10;131(17):2201-2221. doi: 10.1042/CS20160786. Print 2017 Sep 1.
 7. Tinelli A, Leo G, Pisanò M, Storelli F, Leo S, Vergara D, Malvasi A. HPV viral activity by mRNA-HPV molecular analysis to screen the transforming infections in precancer cervical lesions. Curr Pharm Biotechnol. 2009 Dec;10(8):767-71.
 8. Iftner T, Becker S, Neis KJ, Castanon A, Iftner A, Holz B, Staebler A, Henes M, Rall K, Haedicke J, von Weyhern CH, Clad A, Brucker S, Sasieni P. Head-to-Head Comparison of the RNA-Based Aptima Human Papillomavirus (HPV) Assay and the DNA-Based Hybrid Capture 2 HPV Test in a Routine Screening Population of Women Aged 30 to 60 Years in Germany. J Clin Microbiol. 2015 Aug;53(8):2509-16. doi: 10.1128/JCM.01013-15. Epub 2015 May 27.
 9. Cuschieri K, Wentzensen N. HPV mRNA and p16 detection as biomarkers for the improved diagnosis of cervical neoplasia. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2008 Oct; 17(10): 2536–2545. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-08-0306
 10. Sawaya GF, Kuppermann M. Identifying a "range of reasonable options" for cervical cancer screening. Obstet Gynecol. 2015 Feb;125(2):308-10. doi: 10.1097/AOG.0000000000000670.
 11. Aptima HPV Assay [package insert, AW-11141-001 Rev 003 (EN)], San Diego, CA; Hologic, Inc., 2015.
 12. Ge Y, Christensen P, Luna E, Armylagos D, Schwartz MR, Mody DR. Performance of Aptima and Cobas HPV testing platforms in detecting high-grade cervical dysplasia and cancer. Cancer Cytopathol. 2017 Aug;125(8):652-657. doi: 10.1002/cncy.21875. Epub 2017 Jun 2.

Ämnen

 • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

 • livmoderhalscancer
 • cervixcancer
 • diagnostik
 • screening
 • joakim dillner
 • nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention

Regioner

 • Skåne

Hologic, Inc. är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högkvalitativa diagnostikprodukter, medicinska avbildningssystem och kirurgiprodukter. Hologics kärnverksamhet fokuserar på diagnostik, brösthälsa, gynekologisk kirurgi och skeletthälsa. Ett stort teknologiskt kunnande och robusta forsknings- och utvecklingsprogram ligger till grund för Hologics devis: the Science of Sure. 

För ytterligare information om Hologic, besök www.hologic.com

Kontakter

Johan Larsson

Presskontakt Nordisk marknadschef Diagnostics +46 72 501 49 00

Relaterat innehåll