Gå direkt till innehåll
Underhållsansvar för bostadsrättshavare respektive hyresgäst
Underhållsansvar för bostadsrättshavare respektive hyresgäst

Blogginlägg -

Underhållsansvar för bostadsrättshavare respektive hyresgäst

Som bostadsrättshavare har man ett ansvar för underhållet i sin lägenhet. Men hur ser det ut för en hyresgäst? Många bostadsrättsföreningar har även hyresgäster boende i sin förening och har skyldigheter som hyresvärd gentemot dessa. I veckans blogginlägg går vi närmare in på vad det är för skillnader i underhållsansvaret för de två olika grupperna.

Bostadsrättshavare

En bostadsrättshavares underhållsansvar regleras i bostadsrättslagen och i bostadsrättsföreningens stadgar. Enkelt uttryckt har bostadsrättshavaren ansvar för underhållet inne i lägenheten och föreningen ansvar för underhållet utanför lägenheten. Till lägenheten hör bland annat ytskikt på rummens väggar, golv och tak, icke bärande innerväggar och inredning i lägenheten så som till exempel köksinredning och vitvaror.

Underhållsansvaret innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten om något går sönder och att bekosta åtgärderna.

Hyresgäst

En hyresgästs underhållsansvar regleras i 12 kap. jordabalken, till vardags kallad hyreslagen. Det finns inte någon ansvarsfördelning i stadgarna att luta sig tillbaka på vilket gör att det kan vara svårare för en bostadsrättsförening att veta hur underhållsansvaret ser ut.

Som huvudregler är reparation och underhåll av hyresgästens lägenhet hyresvärdens, dvs bostadsrättsföreningens, ansvar. Hyresgästen har ändå en skyldighet att vårda lägenheten. Med det menas att hyresgästen ska iaktta normal försiktighet vid användningen av lägenheten så att den inte skadas och hålla den ren. Vårdplikten gäller inte bara lägenheten utan även vad som hör till den, till exempel vindsförråd och gemensamma utrymmen.

Hyresgästens vårdplikt innebär inte att hyresgästen måste hålla lägenheten i samma skick som när hyresgästen flyttade in. Istället är hyresgästen är skyldig att se till att det inte uppkommer större slitage än vanligt och inte se till att det inte uppstår risk för skador.

Som exempel är det inte hyresgästens skyldighet att ersätta tapeter som har blivit slitna, men att se till att tapeterna inte skadas när hen bor i lägenheten. Hyresgästen ska också rengöra golven men hyresvärden ansvarar för att slipa och behandla golven.

Om en hyresgäst däremot orsakar skador på lägenheten genom att vara vårdslös riskerar hyresgästen att bli ersättningsskyldig gentemot hyresvärden.

Sammanfattningsvis har bostadsrättshavaren en mer långtgående underhållsplikt än vad en bostadshyresgäst har. En hyresgästs ansvar är att vårda lägenheten men inte att utföra faktiskt underhåll. Det kan också vara svårare att veta vad en hyresgäst faktiskt ska ansvara för eftersom det inte finns någon vägledning i stadgarna. Vi jurister på HSB har stor erfarenhet att arbeta med bostadsrättsföreningar med hyresgäster och kan bistå med bedömningar i specifika situationer när det gäller vem som har ansvaret för en lägenhets underhåll.

Behöver din bostadsrättsförening juridisk hjälp?

Behöver er bostadsrättsförening hjälp med att reda ut ansvarsfördelningen eller att upprätta en rutin för att förebygga dagvattenrelaterade vattenskador? Vi har lösningen för er! Vi erbjuder skräddarsydd rådgivning för bostadsrättsföreningar, även för föreningar som inte är medlemmar i HSB och övriga fastighetsägare. Läs mer om vårt erbjudande och kontakta oss här. Tillsammans går vi igenom ditt ärende och ger er det stöd ni behöver.

Om ni är medlemmar i HSB, förtroendevalda eller anställda inom HSB kan du även ringa HSBs juridiska rådgivning på 0771 472 472. Via rådgivningen får du kostnadsfri generell juridisk rådgivning inom HSBs verksamhetsområde.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Juristerna

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden