Gå direkt till innehåll
Se sammandrag från seminarium om coronakrisen och bostadsmarknaden

Nyhet -

Se sammandrag från seminarium om coronakrisen och bostadsmarknaden

Coronakrisen har ännu inte satt några djupare spår på bostadsmarknaden, men om vi får en långvarig ekonomisk kris med hög arbetslöshet kommer situationen att förvärras. Det konstaterade panelisterna i ett digitalt seminarium om hur coronakrisen påverkar bostadsmarknaden.

Runt 130 personer deltog på HSB Riksförbunds digitala seminarium då experter och politiker gav sin bild av situationen på bostadsmarknaden, hur bostadsbyggandet kommer att utvecklas och vilka nya politiska åtgärder som kommer att krävas. Se sammandraget i filmklippet nedan.

Robert Boije, chefsekonom på SBAB, började med att presentera purfärska Boolisiffror över bostadspriserna i landet. Och till skillnad från vad många instinktivt tror så har det skett en prisuppgång på bostadsrätter och småhus under våren över i stort sett hela landet.

– Så här långt har bostadsmarknaden stått emot coronakrisen väldigt väl. Men hur det kommer gå i förlängningen handlar om hur långvarig krisen blir och om arbetslösheten sjunker stort. Låt oss säga att arbetslösheten går upp till 15 procent. Då skulle jag bli väldigt förvånad om vi inte skulle börja se bostadsprisfall, sa Robert Boije.

Byggandet kan minska kraftigt

Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier), delade bilden av att vi inte har en kris på bostadsmarknaden än. Men hon varnade för att byggandet kan minska kraftigt framöver eftersom kommunerna nu signalerar att de har dålig ekonomi.

– Jag skulle vilja att regeringen återkommer till och breddar de byggsamtal som vi hade i februari. Vi måste diskutera den offentliga sektorns möjlighet att fortsätta med beställningarna. Kommuner planerar att sätta stopp för byggen vilket ger konsekvenser som är svåröverblickbara i den här krisen.

Bostadsbristen riskerar att öka

Bostadsbristen har under många år varit ett stort samhällsproblem och Emma Hult, bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, uttryckte oro över att den kommer att förvärras av coronakrisen.

– Jag är orolig. En utmaning handlar om individens betalningsförmåga framöver om många människor förlorar sin inkomst. Men även marknaden utmanas – vi ser en trend där det inte byggs lika mycket längre och många kommuner hade redan innan corona en kärv situation, sa Emma Hult.

Jakob Forssmed, ekonomiskpolitisk talesperson Kristdemokraterna, berömde vissa av regeringens åtgärder för att mildra smällen för enskilda på bostadsmarknaden, men menade samtidigt att alldeles för lite har gjort.

– Ett grundproblem är att både när regeringen har infört de olika kreditrestriktionerna och när man nu plockar bort dem, så gör man det av makroekonomiska skäl och inte bostadspolitiska. Man skulle behöva göra en ordentlig analys utifrån ett bostadsperspektiv på de här restriktionerna.

Ungas situation bör prioriteras

Anders Lago, förbundsordförande HSB, tryckte med emfas på att de problem som nu förstärks inte är nya men att det har blivit mer akut med en lösning.

– För unga vuxna och många unga familjer är det nästan omöjligt att köpa en bostad idag i våra 20 största städer. Min prioritering är solklar: Vi måste lösa bristen på bostäder och människors möjlighet att efterfråga bostäder innan vi gör andra satsningar.

Seminariet avslutades med att lyfta fram de möjligheter som kan följa med krisen. Till exempel att bilfria innerstäder runtom i världen har öppnat upp för mer hållbara transporter och människovänliga stadskärnor. En annan möjlighet är att ett ökat distansarbete framöver öppnar upp för fler att bosätta sig längre från arbetsplatsen, vilket kan öppna upp för fler byggprojekt utanför städerna. För bostadsutvecklare kan krisen vara en möjlighet att utveckla mer motståndskraftiga affärsmodeller, som inte är så beroende av att människor ska våga köpa på ritning.

Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden