Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Bra anser HSB att bostadsrättsföreningar får göra skatteavdrag för egenproducerad el

Enligt SR Ekot vill regeringen  stimulera  s k mikroproduktion  av el genom att privatpersoner och mindre företag t ex bostadsrättsföreningar som  överför egenproducerad förnybar el till elnätet ska få göra ett skatteavdrag på maximalt 18 000 kr. Lagen ska gälla från den 1 juli. 25 miljoner kronor per år avsätts i budgeten för att täcka in skatteavdraget, jämfört med 8 miljoner kronor som regeringen aviserade i höstas. Skatteavdraget blir också något större, 18.000 kronor jämfört med 12.000 kronor i det ursprungliga förslaget.

HSB Riksförbund anser att det är ett positivt initativ

-  Vi vet att det finns ett intresse hos många av våra bostadsrättsföreningar att  producera egen el från tex solceller och därför är det här ett intressant initiativ . Det hade visserligen varit enklare för bostadsrättsföreningar med en nettodebitering, där mängden el som matas ut  på nätet får avräknas mot  den köpta elen. Men när nu regeringen har valt alternativet med skattereduktion för de kilowattimmar som matats ut på nätet är det glädjande att  man lyssnat på  HSB  m fl remissinstanser och höjt säkringsstorleken till 100 ampere, ökat taket för skattereduktionen och avsätter mer pengar i budgeten, än vad som föreslogs i budgetpropositionen för 2014, säger Magnus Ulaner, miljöspecialist på HSB Riksförbund.

30 000 kilowattimmar ska nu få dras av, jämfört med ursprungliga 20 000 kilowattimmar. I tidigare förslag fanns  en gräns för produktionsanläggningar på max 63 ampere, som regeringen nu vill höja  till 100 ampere. Justeringarna innebär att inte bara villaägare utan även bostadsrättsföreningar och företag med lite större anläggningar får göra skatteavdraget.

Kontakt: Magnus Ulaner, miljöspecialist, HSB Riksförbund 0708 684 155


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden