Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fler bostadsköpare anser att HSB är att lita på enligt ny mätning

Enligt en ny mätning har HSB ökat sin pålitlighet bland bostadsköparna under 2013. Det är för femte året i rad som Prognoscentret mätt och analyserat kundnöjdhet bland bostadsköpare på uppdrag av de ledande bostadsutvecklarna. I Prognoscentrets rapport presenteras nöjdheten för hela branschen och vilket bolag som har nöjdast kunder. För andra året premierar Prognoscentret ett bolag som arbetat hårt och nått stor utveckling. HSB ProjektPartner har tillsammans med de regionala HSB-föreningarna ökat sitt resultat för pålitlighet från 67 till 75, vilket har gett en total ökning av NKI (Nöjd Kund Index) från 70 till 76 av 100.


Pålitlighet är en avgörande faktor

Pålitligheten är den faktor som har störst genomslag på NKI och HSB har ökat sitt resultat på samtliga pålitlighetsfrågor. Prognoscentrets motivering lyder:

Företaget har under året förbättrat sin verksamhet på ett sätt som gör att kunderna bedömer dem som pålitliga i alla undersökta aspekter. Pålitlighet är en avgörande faktor för den slutliga kundnöjdheten vilket med all tydlighet syns i HSB ProjektPartners resultat.

HSB är Sveriges största bostadskooperation som bygger och förvaltar bostäder åt sina medlemmar. HSB ProjektPartner bygger bostäder i hela landet och alltid i samarbete med någon av de 31 regionala HSB-föreningarna. För att på så sätt förena den lokala förankringen och kunskapen med HSBs samlade resurser.

- Vårt samarbete med de regionala föreningarna är en enorm styrka och denna framgång är mycket tack vare den tajta samverkan vi har med dem, säger HSB ProjektPartners vd Matias Lindberg

- Vi har under året haft stort fokus på kunderna och vad som är viktigt för en bostadsköpare. Samtidigt har vi arbetat internt med tydligare rutiner och ansvarsområden samt mer genomarbetade tidsplaner, säger han.

Detta arbete har gett resultat hos bostadsköparna som upplever HSB som en pålitlig bostadsutvecklare, vilket har bidragit till att öka medelvärdet av NKI för hela branschen.


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden