Gå direkt till innehåll
Jämställt i HSB-toppen

Pressmeddelande -

Jämställt i HSB-toppen

Kvinnor utgör 48 procent av ledningsgrupperna och 41 procent av styrelserna i HSB. Det är en betydligt högre andel än i det genomsnittliga börsbolaget. Dessutom har antalet kvinnliga vd:ar inom HSB fördubblats de senaste fem åren. 

– Det här visar att HSB är en arbetsgivare som tillvaratar både kvinnor och mäns kompetens och ger kvinnor möjlighet att leda. Jag är övertygad om att det förbättrar vårt resultat. För oss som medlemsägd kooperation är det även viktigt att ta ett samhällsansvar och spegla samhällets sammansättning, säger Pernilla Bonde, vd HSB Riksförbund.

Könsfördelningen i HSBs styrelser och ledningsgrupper har varit jämställd under flera år. Sedan tre år tillbaka är hälften (48 procent) av de som sitter i ledningsgrupperna kvinnor. Det kan jämföras med de svenska börsbolagen, där bara var fjärde (24 procent) i ledningsgruppen är kvinna.

Även när det gäller kvinnliga styrelseledamöter har HSB nått jämställdhet, med 41 procent kvinnor. I börsbolagen är 34 procent av styrelseledamöterna kvinnor.

Den största förändringen under de senaste fem åren har skett på den absoluta toppen, där nu var femte vd (22 procent) inom HSB är kvinna jämfört med var tionde för fem år sedan.

– HSB har sedan ett par år tillbaka ett ambitiöst mångfaldsmål där personalstyrkan på sikt ska motsvara befolkningssammansättningen. Jämställdhet är en väldigt viktig del i detta. Därför känns det bra att utan darr på rösten kunna säga att HSB gör fina framsteg i vårt arbete med jämställdhet, säger Anders Lago, förbundsordförande HSB.

Statistiken beräknas på HSBs regionala föreningar och nationella bolag. Läs hela HSBs hållbarhetsredovisning för 2018 här. Statistiken kring börsbolagen är hämtad från Andra AP-fondens Kvinnoindex 2019.

Foto: Heléne Grynfarb

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 650 000 medlemmar
  • ca 4 000 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 26 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Kontakter

Maria Lyckesjö

Maria Lyckesjö

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson

André Johansson

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Presstjänst

Presskontakt Presstjänst HSB Riksförbund 010-4420306

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden