Gå direkt till innehåll
Magnus Ekström slutar på HSB Projektpartner

Pressmeddelande -

Magnus Ekström slutar på HSB Projektpartner

Magnus Ekström började på HSB Projektpartner 2012 och hade även rollen som tillförordnad vd under en period. Magnus går nu vidare till Besqab.

Jag har haft fem fantastiska år på HSB och HSB Projektpartner. Vi har nått stor framgång med att öka antalet byggstartade bostadsrätter, byggrättsportföljen ser bra ut och finanserna är starka. Önskar HSB Projektpartner all lycka framöver, säger Magnus Ekström.

Jag vill tacka Magnus som genom sina betydande insatser, bland annat på det finansiella området, bidragit starkt till att göra HSB Projektpartner AB till det framgångsrika bolag det är idag och vår starka utveckling de senaste åren, säger Henrik Zäther, vd, HSB Projektpartner.


HSB Projektpartner AB utfall januari-augusti 2017 sammanfattning

(Siffror i parentes avser januari-augusti 2016)

 • Nettoomsättning uppgick till 1 048 (1 115) mkr
 • Rörelseresultatet ökade till 190 (153) mkr
 • Rörelsemarginalen ökade till 18,1 (13,7) %
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 28,3 (19,5) %
 • Antal produktionsstarter (bostadsrätter) uppgick till 672 (858) st
 • Antal sålda bostäder uppgick till 583 (759) st
 • Byggrättsportföljen uppgår till 10 700 (8 500) st
 • Resultatet efter skatt 2017 prognostiseras till 308 (265) mkr

Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

 • ca 600 000 medlemmar
 • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
 • ca 35 000 förtroendevalda
 • 29 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Presskontakt

Caroline Hedlund

Caroline Hedlund

Chef Marknad och kommunikation HSB Projektpartner AB 070-265 62 05

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 674 000 medlemmar
ca 4 000 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
25 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund
Box 8310
104 20 Stockholm