Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nybyggarkommissionen borde följas av en statlig kommission anser HSB

Det behövs mer än en rad förslag från privatledda kommissioner anser HSB som efterlyser en statlig kommission över partigränserna som kan ta ett samlat grepp för att öka byggandet.

Den  s k Nybyggarkommissionen, som är ett initiativ från ett antal företag, presenterar idag 63 förslag för att öka byggandet. På DN Debatt skriver man att det låga bostadsbyggandet är ett hot mot Sveriges ekonomi och att hushållens skulder är ett mindre problem än barriärerna på bostadsmarknaden. Bland förslagen märks sänkta ränteavdrag, slopat bolånetak och att staten måste återta en aktiv roll för byggandet.

- Utan att vi har tagit ställning till alla enskilda förslag anser HSB att det är bra att det nu tas ett antal olika initiativ i diskussionen om hur byggandet ska kunna öka. Fler kommissioner kommer med sina förslag under våren och debatten kommer att bli intensiv inför valet. Men det är synd att de politiska partierna inte engagerar sig mer i denna fråga som är viktig för hela samhällsutvecklingen. Privata initiativ i alla ära, men det skulle behövas en politisk kommission över partigränserna som inte bara utvecklar en diskussion, utan också leder till konkret politik. Sverige behöver en långsiktig politik för ökat bostadsbyggande som det finns en politisk samsyn kring, säger Anders Lago, ordförande HSB Riksförbund i en kommentar  


Ämnen

Kategorier


HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • ca 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.


Kontakter

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Maria Lyckesjö, tillbaka från semester 5 aug

Presskontakt pressekreterare 070-771 43 00
André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

André Johansson, tillbaka från semester 12 aug

Presskontakt Marknads- och kommunikationschef HSB Riksförbund 070-5496404

Primär presskontakt sommar

Presskontakt Åke Johansson HSB Riksförbund 070 648 89 66

HSB Riksförbund

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

ca 677 000 medlemmar
ca 4 100 bostadsrättsföreningar
ca 35 000 förtroendevalda
24 regionala HSB-föreningar

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

HSB Riksförbund

Box 8310
104 20 Stockholm
Sweden